Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet và mạng viễn thông

Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet và mạng viễn thông

Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet và mạng viễn thông

Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng viễn thông, vấn đề bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan cũng được đặt ra một cách cấp bách, Chính vì vậy, ngày 19/6/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT- BVHTTDL (sau đây gọi tắt là Thông tư 07) quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.

Theo quy định tại Thông tư này, các khái niệm đã được làm rõ như sau:

Dịch vụ trung gian (DVTG) được hiểu là: dịch vụ Viễn thông, dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, dịch vụ tìm kiếm thông tin số, dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số bao gồm cả dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ trang thông tin điện tử.

Các doanh nghiệp cung cấp DVTG gồm: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số (bao gồm cả cả dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ trang thông tin điện tử), doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin số.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư 07 nêu rõ:

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian có quyền sau

 Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, xử lý các thông tin được đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên mạng Internet, mạng viễn thông nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ trái với qui định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian có nghĩa vụ sau

– Lưu trữ nội dung thông tin số trong hệ thống cung cấp dịch vụ của mình chỉ mang tính chất trung chuyển, tạm thời, tự động, có thời hạn, đủ để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của việc truyền tải nội dung thông tin số.

– Chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo qui định về quyền tác giả, quyền liên quan.

– Gỡ bỏ và xoá nội dung thông tin số vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cắt, ngừng và tạm ngừng đường truyền Internet, đường truyền viễn thông khi nhận được văn bản yêu cầu của Thanh tra Bộ TTTT hoặc Thanh tra Bộ VHTTDL hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

– Cung cấp các thông tin về khách hàng thuê chỗ lưu trữ nội dung thông tin số, trang thông tin điện tử cũng như khách hàng sử dụng DVTG khác theo yêu cầu của Thanh tra Bộ TTTT hoặc Thanh tra Bộ VHTTDL hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

– Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật khác có liên quan.

3. Về thẩm quyền xử lý vi phạm:

Thanh tra Bộ TTTT và Thanh tra Bộ VHTTDL phối hợp trong xử lý hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng  Internet, mạng viễn thông.

Thông tư 07 có hiệu lực từ ngày 06/8/2012

Độc giả có thể download văn bản tại đây.

» Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan