Quy chế thẩm định đơn sở hữu công nghiệp

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế ( PDF )

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế ( PDF )

Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ( PDF )

Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (DOC / PDF)

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan