Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

SBLAW giới thiệu thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ như sau:

Câu hỏi: Qúy công ty cho Minh hỏi: Muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì cần tiến hành những thủ tục gì? Thời gian bao lâu và phí thế nào?

Bảo hộ thương hiệu tư vấn:

Công ty Luật chúng tôi cảm ơn Qúy Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của Qúy Khách hàng, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

a. Quy trình thủ tục

Một kiểu dáng công nghiệp có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

b. Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

 

 

 

Có tính mới

 

 

Có trình độ sáng tạo

 

 

Có khả năng áp dụng công nghiệp

 

 

Kiểu dáng công nghiệp

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

c. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 (năm) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 (năm) năm, tổng 15 năm

d. Thời gian đăng ký:

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

   

Thời gian

 

 

Nội dung thẩm định

 

 

Thẩm định hình thức

 

 

01–02 tháng từ ngày nộp đơn

 

 

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

 

 

Công bố đơn

 

 

 

 

02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

 

 

Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

 

Thẩm định nội dung

 

 

09-12 tháng từ ngày công bố

 

 

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 

 

Công bố bằng độc quyền KDCN

 

 

01-03 tháng từ ngày nộp phí cấp bằng

 

 

Công bố thông tin về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

e. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu Baohothuonghieu.com);

– Bộ ảnh chụp kiểu dáng theo hướng dẫn;

– Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Phí tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phí tra cứu 01 kiểu dáng công nghiệp: 3.500.000 VNĐ (Ba triệu đồng)

Phí đăng ký 01 kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp thuận lợi là 8.500.000 VNĐ (Tám triệu năm trăm ngàn đồng).

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của chúng tôi (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.

» Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

SBLAW giới thiệu về khái niệm kiểu dáng công nghiệp, tài liệu được đăng tải bởi website của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.