Làm thế nào để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Làm thế nào để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Làm thế nào để đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, để có đủ điều kiện bảo hộ một kiểu dáng công nghiệp thì phải có tính mới, tính sáng tạo và ứng dụng công nghiệp.

I. Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

– Một kiểu dáng công nghiệp được cho là mới:

Nếu nó khác biệt rõ ràng với các kiểu dáng công nghiệp khác mà đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn  đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Một kiểu dáng công nghiệp được cho là có tính sáng tạo:

Nếu dựa trên kiểu dáng công nghiệp đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn  đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp không thể dễ dàng được tạo ra bởi 1 người với kiến thức trung bình về nghệ thuật.

– Một kiểu dáng công nghiệp được cho là có tính ứng dụng công nghiệp:

Nếu nó có thể được sử dụng như là 1 mô hình cho sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài  thể hiện rõ được kiểu dáng công nghiệp đó bằng các phương pháp công nghiệp hoặc thủ công.

II. Những kiểu dáng không được bảo hộ

– Những đặc điểm sau làm kiểu dáng công nghiệp không đủ điều kiện để bảo hộ:

+ Hình dáng bên ngoài của 1 sản phẩm cần có đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

+ Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng công nghiệp.

+ Hình dáng sản phẩm vô hình trong quá trình sử dụng sản phẩm.     

II. Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

– Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ. Nếu người nộp đơn chọn nộp đơn qua đại diện, thì các tài liệu yêu cầu gồm:

1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn; không cần công chứng và/hoặc chứng nhận hợp pháp (cần lúc nộp đơn; bản fax cũng được chấp nhận miễn là bản gốc được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);

– Giấy tờ này phải có chữ ký của người nộp đơn nếu là cá nhân hoặc là người đại diện cho người nộp đơn, nếu là tư cách pháp nhân phải có con dấu (nếu có). không cần công chứng và/hoặc chứng nhận hợp pháp.

2. Sáu (06) bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN gồm ảnh chụp hay bản vẽ mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh của kiểu dáng công nghiệp. Kích thước ảnh chụp hoặc bản vẽ không lớn hơn 210 x 297 mm, và không nhỏ hơn 90 x 120 mm (yêu cầu nộp đồng thời với đơn);

– Chú ý nếu một kiểu dáng được áp dụng cho 1 phần của hàng hoá, ảnh chụp/ bức vẽ phối cảnh của hàng hoá phải chỉ rõ phần được yêu cầu.

– Trong trường hợp kiểu dáng có độ phức tạp cao, cần một bản vẽ mặt cắt ngang ở vị trí thích hợp. nếu một hàng hoá mà kiểu dáng được áp dụng như là  một cái nắp hoặc có thể mở ra được (ví dụ tủ lạnh, tủ quần áo hoặc vali), cần bản vẽ/ảnh chụp hàng hoá ở vị trí mở.

3. Bản sao chứng nhận đơn đầu tiên và bản dịch tiếng Anh, nếu Công ước Pari yêu cầu  (tài liệu này có thể nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn).

4. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền ưu tiên (áp dụng trong trường hợp Người nộp đơn không đồng thời là người đã nộp đơn ưu tiên. Tài liệu này có thể được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);

– Tài liệu này được các bên ký và đóng dấu (nếu có). không cần công chứng và/hoặc chứng nhận hợp pháp.

5. Bản sao mô tả kiểu dáng công nghiệp chỉ rõ tính mới lạ và là một tác phẩm nghệ thuật đầu tiên (cần lúc nộp đơn);

Lưu ý: hợp đồng chuyển nhượng quyền ưu tiên từ người thiết kế cho người đăng ký (người thiết kế và người  đăng ký khác nhau ),theo luật kiểu dáng hiện hành không bắt buộc tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên Cục sở hữu trí tuệ Việt (NOIP) bảo lưu quyền yêu cầu người nộp đơn nộp tài liệu này trong trường hợp  NOIP có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tính hợp pháp của người đăng

– Thông tin

+ Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và người thiết kế;

+ Ngày nộp đơn, số đăng ký và quốc gia của đơn đăng ký trước mà quyền ưu tiên Công ước Pari yêu cầu.

» Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  Kiểu dáng công nghiệp là gì? Theo thuật ngữ pháp lý, kiểu dáng công nghiệp cấu thành hình dáng bên ngoài của một sản