Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn

[SBLAW] Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc có thể (không bắt buộc) thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, thay mặt mình làm và nộp đơn.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài không thường trú hoặc không có đại diện hợp pháp, không có cơ sở kinh doanh thực thụ ở Việt Nam nộp đơn thông qua việc uỷ quyền cho Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Lệ phí đăng ký có thể được nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc uỷ nhiệm chi cho Cục Sở hữu công nghiệp.

Các khoản phí, lệ phí nộp đơn

- Để đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí bao gồm các khoản sau:

+ Lệ phí nộp đơn: 75.000đ

+ Phí Thẩm định đơn: 1.500.000đ/yêu cầu bảo hộ độc lập, bao gồm:

  • Phí thẩm định hình thức: 180.000đ/yêu cầu bảo hộ độc lập;
  • Phí tra cứu phục vụ thẩm định đơn: 600.000đ/yêu cầu bảo hộ độc lập;
  • Phí thẩm định nội dung đơn: 720.000đ/yêu cầu bảo hộ độc lập.

+ Nếu Bản mô tả có trên 6 trang thì từ trang thứ 7 trở đi, phải nộp thêm 40.000 đ/trang bao gồm: 8.000đ/trang cho thẩm định hình thức, và 32.000đ/trang cho thẩm định nội dung.

+ Lệ phí công bố đơn: 120.000đ

+ Nếu Đơn yêu cầu công bố nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đ/hình vẽ

+ Phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000 đ/đơn ưu tiên

Quá trình xét nghiệm đơn
Nhận đơn

Xét nghiệm hình thức

+ Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đối với Sáng chế, Giải pháp hữu ích đều phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.

+ Các yêu cầu của đơn hợp lệ gồm có: Các yêu cầu chung, các yêu cầu cụ thể về hình thức và yêu cầu về tính thống nhất của đơn sở hữu công nghiệp.

+ Thời hạn xét nghiệm hình thức là 01-03 tháng kể từ ngày đơn đến Cục Sở hữu Trí tuệ.

Lưu đồ sơ lược về quá trình xét nghiệm hình thức

Công bố đơn

Các đơn sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận là đơn hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Công báo này được ấn hành hàng tháng. Bất cứ ai có nhu cầu đều có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp bản in Công báo và bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích có liên quan và phải trả tiền mua Công báo và/hoặc phí sao chụp bản mô tả SC/GPHI.

Xét nghiệm nội dung

+ Việc xét nghiệm nội dung chỉ được tiến hành khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn hoặc của người thứ ba với điều kiện Yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 42 tháng tính từ ngày ưu tiên của Đơn sáng chế và 36 tháng tính từ ngày ưu tiên của Đơn giải pháp hữu ích. Quá thời hạn trên, nếu không có Yêu cầu xét nghiệm nội dung, thì Đơn coi như không nộp. Người yêu cầu xét nghiệm nội dung phải nộp lệ phí theo quy định.

+ Mục đích của việc xét nghiệm nội dung đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

Lưu đồ sơ lược về quá trình xét nghiệm nội dung

Cấp Văn Bằng bảo hộ/Đăng bạ

+ Căn cứ vào kết quả xét nghiệm nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Người nộp đơn kết quả xét nghiệm và yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ và lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất và năm thứ hai

+ Nếu Người nộp đơn nộp các lệ phí nêu trên,thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho Người nộp đơn,đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ. Nếu Người nộp đơn không nộp lệ phí theo yêu cầu,thì đơn coi như bị rút bỏ.

» Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký sáng chế tại Campuchia

[SBLAW] Đăng ký sáng chế tại Campuchia Đăng ký sáng chế tại Campuchia, hay còn gọi là Vương quốc Campuchia (Cambodia), một quốc gia nằm ở

Đăng ký sáng chế tại Malaysia

[SBLAW] Đăng ký sáng chế tại Malaysia Đăng ký sáng chế tại Malaysia, theo đó chủ sở hữu của sáng chế (giải pháp kỹ thuật)