Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

SBLAW tư vấn Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

Khi có một ý tưởng kinh doanh tốt hãy lựa chọn hình thức đăng ký để bảo vệ cho ý tưởng của mình. Ý tưởng của bạn có thể đăng ký bảo hộ dưới hình thức nào?

Nếu ý tưởng kinh doanh có chứa các loại hình sau đây thì cần làm thủ tục để đăng ký bảo hộ loại hình đó

Hãy lựa chọn các hình thức dưới đây để bảo hộ:

1. Một sáng chế hoặc một giải pháp hữu ích, bạn có thể bảo hộ bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, việc cần làm là đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Một bằng độc quyền sáng chế sẽ cho người sáng chế quyền không cho phép bất kỳ ai được sản xuất, sử dụng, nhập khẩu, bán hoặc rao bán phát minh của mình trong vòng 20 năm nếu chưa được phép của người sáng chế. Điều này cho người sáng chế  cơ hội để sản xuất và đưa ra thị trường ý tưởng của mình, hoặc cho phép người khác làm các việc đó và để thu lợi nhuận. 

Một điều cần ghi nhớ là ngay cả khi bạn đã được cấp bằng sáng chế, nếu có ai đó đã có một bằng sáng chế tương tự trước bạn – quyền sáng chế của bạn có thể bị tranh chấp hoặc bạn có thể tranh chấp 1 bằng sáng chế được cấp sau bạn mà xâm phạm sáng chế của bạn. Điều đó gọi là vi phạm quyền sáng chế và người sáng chế đôi khi phải ra tòa để giải quyết tranh chấp và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Một cách để tránh điều này là phải tiến hành tìm kiếm giải pháp kỹ thuật trước khi hoàn thành, tìm kiếm giải pháp kỹ thuật trước và bằng độc quyền sáng chế sau.

2. Ý tưởng được biểu hiện dưới dạng: Hình dáng bên ngoài của sản phẩm thì bạn tiến hành đăng ký kiểu dáng của sản phẩm.

3. Ý tưởng được biểu hiện dưới dạng: Tên gọi, biểu tượng, âm thanh hoặc màu sắc để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với của đối thủ cạnh tranh, ban có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hoá để bảo hộ. Quyền nhãn hiệu hàng hoá có thể được sử dụng để ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn, nhưng không ngăn chặn người khác sản xuất các hàng hoá hoặc dịch vụ tương tự với nhãn hiệu khác biệt rõ ràng.

Nhãn hiệu hàng hoá, không giống sáng chế, có thể được thay mới miễn là chúng đang được sử dụng trong kinh doanh.

4. Ý tưởng được biểu hiện dưới dạng tác phẩm: Âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật, phần mềm (được biểu hiện hữu hình), bạn cần bảo hộ dưới hình thức đăng ký bản quyền.

Chỉ những người có bản quyền tác giả mới có thể sao chép hoặc sinh lợi từ các tác phẩm của mình hoặc chuyển giao các quyền này.

» Đăng ký bản quyền ý tưởng mới

» Đăng ký Sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Thời gian bảo hộ sáng chế

[SBLAW] Thời gian bảo hộ sáng chế Thời gian bảo hộ sáng chế hay thời hạn bảo hộ đối với sáng chế trong quyền sở