Tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam

[SBLAW] Tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Câu hỏi: Tôi là nhà sáng chế Việt Nam, muốn bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích, đề nghị SBLAW cho tôi biết phí dịch vụ?

Trả lời: Trước hết, chúng tôi – Đại diện sở hữu trí tuệ Công ty Cổ phần Tư vấn SB (SBLAW) xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào cùng lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Tiếp theo trao đổi, chúng tôi xin được gửi đến Quý Khách hàng đề xuất dịch vụ với nội dung như sau:

1. Quy trình thủ tục

Theo quy định, một sáng chế có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

  Có tính mới Có trình độ sáng tạo Có khả năng áp dụng công nghiệp
Sáng chế x x x
Giải pháp hữu ích x   x

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 36-48 thángĐơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

  Thời gian Nội dung thẩm định
Thẩm định hình thức 01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Công bố đơn

 

19 tháng kể từ ngày nộp đơn (trong trường hợp không có yêu cầu công bố sớm) Công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Thẩm định nội dung Trong vòng 18 tháng kể từ ngày công bố đơn (trong trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung (trong trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung được nộp sau ngày công bố đơn) Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế.
Công bố bằng độc quyền sáng chế 01-03 tháng kể từ ngày nộp phí cấp bằng Công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền sáng chế, Quý Khách hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau:

-      Bản mô tả sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

-      Các điểm yêu cầu bảo hộ theo hướng dẫn của SBLAW;

-      Bản tóm tắt sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

-      Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);

-      Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả sáng chế

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Phí đăng ký

Phí đăng ký 01 sáng chế trong trường hợp thuận lợi là 18.000.000 VNĐ (Mười tám triệu đồng).

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Khách hàng trước khi thực hiện công việc.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan
Đăng ký quốc tế sáng chế

Đăng ký quốc tế sáng chế

SBLAW tư vấn Đăng ký quốc tế sáng chế 1. Điều kiện và thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc