Tư vấn trả lời thông báo thiếu sót của đơn sáng chế

SBLAW Tư vấn trả lời thông báo thiếu sót về đơn sáng chế của Cục sở hữu trí tuệ

Câu hỏi: Tôi có nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, nay Cục ra thông báo thiếu sót về đơn, tôi muốn baohothuonghieu.com tư vấn để tôi trả lời Thông báo này?

Bảo hộ thương hiệu (SBLAW): là đại diện sở hữu trí tuệ và có thể hỗ trợ khách hàng trong việc trả lời công văn thiếu sót của đơn sáng chế với nội dung sau:

I. CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

• Tư vấn thủ tục ghi nhận đại diện cho sáng chế đã nộp tại Việt Nam

• Nộp hồ sơ gia hạn trả lời thiếu sót của giai đoạn thẩm định hình thức của đơn sáng chế

• Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan để ghi nhận đại diện, gia hạn trả lời công văn thẩm định hình thức để Khách hàng ký;

• Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);

• Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

• Nhận Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế và bàn giao cho Khách hàng khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

• Tư vấn việc sử dụng sáng chế sau khi đã được bảo hộ

• Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký sáng chế vào hệ thống dữ liệu của SB law và sẽ nhắc nhở Khách hàng gia hạn GCN đúng thời hạn.

II. CHI PHÍ TRẢ LỜI THIẾU SÓT ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

1. Nội dung công việc Ghi nhận đại diện của chủ đơn sáng chế: 1.500.000đ

2. Soạn công văn trả lời thông báo thiếu sót theo công văn thẩm định hình thức của đơn sáng chế: 500.000đ

3. Trả lời công văn thiếu sót của Cục SHTT: 6.000.000đ

Tổng chi phí: 8.000.000đ

Ghi chú:    

• Phí trên đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ;

• Phí trên đã bao gồm phí nộp đơn, công bố đơn và cấp bằng;

• Phí trên chưa bao gồm phí phát sinh trong trường hợp Đơn bị từ chối do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (nếu có), phải nộp đơn khiếu nại với Cục SHTT. Phí này sẽ được thông báo sau dựa trên từng vụ việc cụ thể dựa trên mức độ phức tạp của từng vụ việc cụ thể.

• Phí trên chưa bao gồm 5% VAT

Toàn bộ giá trị Hợp đồng: Ngay sau khi ký Hợp đồng

III. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

- Thông tin đơn đăng ký sáng chế (Số đơn, thông tin chủ đơn, bản mô tả sáng chế...);

- Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (gửi cho khách hàng khi nhận được yêu cầu);

- Thông báo thiếu sót của Cục sở hữu trí tuệ.

» Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế

Dịch vụ trả lời thông báo thiếu sót của đơn sáng chế:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan