Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào?

[Baohothuonghieu.com] - Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào?

Câu hỏi:

Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào?

Trả lời:

Để đăng ký sáng chế, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính) bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục sở hữu trí tuệ, bao gồm các khoản sau:

1. Giai đoạn nộp đơn:

 • Lệ phí nộp đơn: 75.000đ
 • Phí thẩm định hình thức: 180.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí thẩm định hình thức từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 8.000đ/trang
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000đ/đơn ưu tiên
 • Phí công bố đơn: 120.000đ
 • Phí công bố đơn từ hình thứ 2 trở đi: 60.000đ/hình vẽ
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 600.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí thẩm định nội dung: 720.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lậpPhí thẩm định nội dung từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 32.000đ/trang

2. Giai đoạn cấp bằng:

 • Lệ phí cấp bằng: 60.000đ
 • Phí đăng bạ: 120.000đ
 • Phí công bố: 120.000đ.
 • Lệ phí duy trì hiệu lực: 50.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Lệ phí cấp bằng cho điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ hai trở đi: 50.000/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ cho năm thứ nhất: 300.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

3. Giai đoạn duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ:

 • Lệ phí duy trì văn bằng bảo hộ: 50.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí thẩm định yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/văn bằng bảo hộ
 • Phí công bố thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000đ
 • Phí đăng bạ thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000đ/văn bằng bảo hộ
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: mức phí lũy tiến qua các năm như bảng dưới đây:
Năm Phí sử dụng (đ)
1-2 300.000
3-4 500.000
5-6 800.000
7-8 1.200.000
9-10 1.800.000
11-13 2.500.000
14-16 3.300.000
17-20 4.200.000
SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan