Tính phí đăng ký Bản Quyền

Phí đăng ký bản quyền tác giả của SBLAW cụ thể như sau:

1. Tác phẩm viết

2. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

3. Phần mềm máy tính

4. Bản ghi âm

5. Bản ghi hình

6. Chương trình phát sóng

7. Tác phẩm điện ảnh, sân khấu

8. Tác phẩm kiến trúc, họa đồ, bản đồ

9. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, bản quyền logo

- Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả cho Logo, Mỹ thuật ứng dụng, Kiến trúc, Bài viết là 4.000.000VNĐ/ 01 tác phẩm

- Lệ phí đăng ký bản quyền Phần mềm máy tính, Chương trình phát sóng, Tác phẩm điện ảnh, sân khấu là 4.500.000VNĐ

Liên hệ: Đăng ký Bản Quyền

Mr.Hà - Điện thoại: 0904340664

Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn - Website: baohothuonghieu.com

Các tin khác - Tính phí dịch vụ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Tính phí đăng ký Sáng chế

- Tài liệu dạng giấy, điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn) - Lệ phí đăng ký sáng chế: Lệ phí công