Các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi:

Bạn phải nộp các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Trả lời:

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phí liên quan đến đơn kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

  • Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ.
  • Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000 VNĐ cho mỗi phân loại.
  • Phí thẩm định đơn: 700.000 VNĐ cho mỗi đối tượng.
  • Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ.
  • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 VNĐ cho mỗi hình.
  • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000 VNĐ cho mỗi đối tượng.
  • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000 VNĐ cho mỗi đơn ưu tiên.

Ngoài ra, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ là 660.000 VNĐ cho mỗi đối tượng với 06 ảnh. Lệ phí đại diện Sở hữu trí tuệ được xác định theo mức phí quy định của mỗi bên.

Dưới đây là bảng chi tiết từng mức phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

(chưa bao gồm phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) gồm:

STT Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp Mức phí, lệ phí(đồng)
 

1

 

Lệ phí nộp đơn(cho mỗi phương án) 180.000
 

2

 

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên(mỗi đơn/yêu cầu) 600.000
 

3

 

Lệ phí công bố đơn

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thức thứ 2 trở đi phải nộp thêm tiền cho mỗi hình

120.000

60.000

 

4

 

Phí xét nghiệm nội dung đơn (áp dụng với mỗi phương án, bao gồm cả tra cứu thông tin) 540.000
 

5

 

Phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN 120.000
 

7

 

Lệ phí cấp bằng độc quyền  KDCN 120.000
 

8

 

Lệ phí công bố bằng độc quyền KDCN

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

120.000

60.000

 

9

 

Lệ phí gian hạn hiệu lực ( bằng đọc quyền KDCN) 660.000

 

Lưu ý: Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ mang tính tham khảo và có hiệu lực trong thời điểm hiện tại của bài viết. Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ. Để biết chi tiết thông tin về phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 0904340664 để được báo giá chi tiết.

Xem phí dịch vụ: Tính phí đăng ký kiểu dáng

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan