Các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

118

Câu hỏi:

Bạn phải nộp các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Trả lời:  

Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 (chưa bao gồm phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) gồm:  
STT Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp Mức phí, lệ phí(đồng)

1

Lệ phí nộp đơn(cho mỗi phương án) 180.000

2

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên(mỗi đơn/yêu cầu) 600.000

3

Lệ phí công bố đơn

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thức thứ 2 trở đi phải nộp thêm tiền cho mỗi hình

120.000

60.000

4

Phí xét nghiệm nội dung đơn (áp dụng với mỗi phương án, bao gồm cả tra cứu thông tin) 540.000

5

Phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN 120.000

7

Lệ phí cấp bằng độc quyền  KDCN 120.000

8

Lệ phí công bố bằng độc quyền KDCN

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

120.000

60.000

9

Lệ phí gian hạn hiệu lực ( bằng đọc quyền KDCN) 660.000

Xem phí dịch vụ: Tính phí đăng ký kiểu dáng

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn