Các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi:

Bạn phải nộp các khoản phí và lệ phí khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Trả lời:  

Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 (chưa bao gồm phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) gồm:  
STT Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp Mức phí, lệ phí(đồng)

1

Lệ phí nộp đơn(cho mỗi phương án) 180.000

2

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên(mỗi đơn/yêu cầu) 600.000

3

Lệ phí công bố đơn

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thức thứ 2 trở đi phải nộp thêm tiền cho mỗi hình

120.000

60.000

4

Phí xét nghiệm nội dung đơn (áp dụng với mỗi phương án, bao gồm cả tra cứu thông tin) 540.000

5

Phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN 120.000

7

Lệ phí cấp bằng độc quyền  KDCN 120.000

8

Lệ phí công bố bằng độc quyền KDCN

Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

120.000

60.000

9

Lệ phí gian hạn hiệu lực ( bằng đọc quyền KDCN) 660.000

Xem phí dịch vụ: Tính phí đăng ký kiểu dáng

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan