Quy định mới về lệ phí sở hữu công nghiệp

Quy định mới về lệ phí sở hữu công nghiệp

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài nộp đơn yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ phải nộp phí, lệ phí.

Bộ Tài chính vừa có Thông tư ban hành những quy định mới về lệ phí sở hữu công nghiệp.Theo đó, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ,

 đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là 120.000-600.000 đồng; lệ phí cấp văn bằng bảo hộ là 120.000 đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 150.000 đồng; lệ phí duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: năm thứ nhất, thứ 2 là 300.000 đồng; năm thứ 3, thứ 4 là 480.000 đồng...

Thông tư cũng quy định cơ quan thu phí, lệ phí được trích 35% số phí thu được để trang trải cho việc thực hiện dịch vụ và thu phí, lệ phí. Hằng tháng, cơ quan thu phí, lệ phí phải kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí, lệ phí còn lại vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/3 và áp dụng đối với các đơn vị yêu cầu bảo hộ về sở hữu trí tuệ kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Nguồn dddn

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan