Phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Trong môi trường sáng tạo ngày nay, việc bảo vệ quyền tác giả là một trong những yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền vững của nền văn hóa và kinh tế. Để đảm bảo sự công nhận và đền bù cho sự sáng tạo của các cá nhân và tổ chức, hệ thống pháp luật quy định rất rõ về việc đăng ký quyền tác giả và các khoản phí liên quan.

Mở đầu bằng cách tạo ra một tầm nhìn toàn diện về vai trò quan trọng của quyền tác giả và cần thiết của việc đăng ký nó, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các khoản phí liên quan đến quy trình đăng ký quyền tác giả.

Quy định về Phí, lệ phí về sở hữu trí tuệ

Theo quy định của Điều 2 trong Thông tư số 211/2016/TT-BTC, các tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến tác giả phải thanh toán phí theo quy định trong Thông tư này.

Theo Điều 12 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, quy định về:

“Điều 12. Phí, lệ phí về sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí khi tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, người nộp phí ở đây được hiểu là tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan để tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Phí đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan
Phí đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Tham khảo thêm >> Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Mức phí, lệ phí khi đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức phí đối với mỗi loại tác phẩm như sau:

Mức đăng ký quyền tác giả

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 100.000 đồng

Các đối tượng bản quyền sau đây được áp dụng:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và các tác phẩm khác được biểu diễn dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác, được gọi chung là loại hình tác phẩm viết.
 • Bài giảng, bài phát biểu và các bài nói khác.
 • Tác phẩm báo chí.
 • Tác phẩm âm nhạc.
 • Tác phẩm nhiếp ảnh

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 300.000 đồng

Áp dụng đối với các đối tượng bản quyền sau:

 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.
 • Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 400.000 đồng áp dụng đối với các đối tượng sau:
 • Tác phẩm tạo hình;
 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Chi phí Đăng ký quyền tác giả là 500.000 đồng

Ap dụng đối với các đối tượng dưới đây:

 • Tác phẩm điện ảnh;
 • Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.
 • Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 500.000 đồng

Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 600.000 đồng áp dụng đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.

Mức phí lệ phí khi đăng ký quyền tác giả quyền liên quan
Mức phí lệ phí khi đăng ký quyền tác giả quyền liên quan

Mức đăng ký quyền liên quan

Chi phí cho việc Đăng ký bản quyền đối với cuộc biểu diễn được định hình trên:

 • Bản ghi âm là 200.000 đồng;
 • Bản ghi hình là 300.000 đồng;
 • Chương trình phát sóng là 500.000 đồng.

Chi phí cho việc Đăng ký bản quyền đối với:

 • Bản ghi âm là 200.000 đồng;
 • Bản ghi hình là 300.000 đồng;
 • Chương trình phát sóng là 500.000 đồng.

Chú ý: Các mức thu được quy định như vậy áp dụng cho việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả lần đầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp lại, mức thu sẽ là 50% của mức thu ban đầu.

Căn cứ pháp lý:

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Thông tư 211/2016/TT-BTC

Thông tư 211/2016/TT-BTC về phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả

Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định về phí và lệ phí đăng ký quyền tác giả. Nó xác định các mức phí cụ thể cho các thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Phi dang ky ban quyen tac gia

Trên thực tế, việc quy định và thu phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả thông qua Thông tư 211/2016/TT-BTC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự công nhận và bảo vệ đúng mực cho sự sáng tạo và đổi mới trong xã hội. Đồng thời, việc áp dụng các mức phí linh hoạt và công bằng cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức trong quá trình đăng ký và bảo vệ quyền tác giả của họ. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn hóa và kinh tế, mà còn tạo nền tảng cho một môi trường sáng tạo tích cực và công bằng hơn.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan