Quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp kéo dài bao lâu

186

Quá trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp kéo dài bao lâu

Câu hỏi:

Quá trình thời gian thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp kéo dài bao lâu?

Trả lời:

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp,

 chủ đơn sẽ được Cục sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả thẩm định hình thức đơn (nghĩa là thông báo đơn có tuân thủ các quy định về hình thức đơn đối với đơn, trong đó kết luận đơn được chấp nhận đơn hợp lệ hoặc bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ và lý do từ chối)

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận đơn hợp lệ, đơn được công bố trên Công báo cục sở hữu công nghiệp.

Trong thời hạn 6 tháng kề từ ngày đơn được công bố, chủ đơn sẽ được cục sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả thẩm định nội dung đơn (nghĩa là thông báo khả năng được bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng) trong đó kết luận chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

» Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn