Tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

SBLAW Tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Câu hỏi: Mình là Cường, ở Hà Nội. Quý công ty cho mình hỏi: Muốn đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp thì cần tiến hành những thủ tục gì? Thời gian bao lâu và phí thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật SBLAW chúng tôi cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của Quý Khách hàng, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam
Tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

1. Thủ tục đăng ký

Theo quy định, một sáng chế có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a, Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

 

 

 

Có tính mới

 

 

Có trình độ sáng tạo

 

 

Có khả năng áp dụng công nghiệp

 

 

Sáng chế

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Giải pháp hữu ích

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

Thời gian Quy trình Nội dung thẩm định
36-48 tháng Thẩm định hình thức Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
  Công bố đơn Công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
  Thẩm định nội dung Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế.
  Công bố bằng độc quyền sáng chế Công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền sáng chế, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  • Bản mô tả sáng chế theo hướng dẫn;
  • Các điểm yêu cầu bảo hộ theo hướng dẫn;
  • Bản tóm tắt sáng chế theo hướng dẫn;
  • Bộ ảnh mô tả theo hướng dẫn;
  • Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu);
  • Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên. Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn (nếu có);
  • Tên và địa chỉ của:

 + Người nộp đơn;

+ Tác giả sáng chế.

Tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam
Tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

2. Phí đăng ký

Phí đăng ký sáng chế phụ thuộc vào số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và số trang của sáng chế. Về cơ bản, chi phí đăng ký sáng chế trong trường hợp thuận lợi là: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng)

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.

» Dịch vụ đăng ký sáng chế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại – Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan

Bảo hộ sáng chế trong TPP

SBLAW tư vấn Bảo hộ sáng chế trong TPP Sáng chế là một đối tượng bảo hộ quan trọng trong phần sở hữu trí tuệ