Người nộp đơn cần phải làm gì khi tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ

[SBLAW] Người nộp đơn cần phải làm gì khi tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ

Câu hỏi:

Người nộp đơn cần phải làm gì khi tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ?

Trả lời:

- Trường hợp được Cục sở hữu trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc dự định từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, người nộp đơn cần phải sửa chữa những thiếu sót của đơn (nếu có thể) hoặc nêu ý kiến phản bác lý do dẫn đến từ chối cấp bằng độc quyền không xác định của Cục sở hữu trí tuệ.

- Trường hợp được Cục sở hữu trí tuệ thông báo về việc có tổ chức, cá nhân khác phản đối việc cấp Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, người nộp đơn có thể sửa đổi bản mô tả nhằm thu hẹp yêu cầu của đơn bảo hộ (nhưng không được làm thay đổi bản chất) của sáng chế hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.

- Nếu không đồng ý với các quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn có thể khiếu nại lên cục trưởng cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp không đồng ý với giải quyết khiếu nại lần đâu, người nộp đơn có thể khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra tòa.

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan