Lệ phí đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích

[Baohothuonghieu.com] - SBLAW tư vấn về Lệ phí đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích. Để đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính) bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục sở hữu trí tuệ, bao gồm các khoản sau:

Phí nộp đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

 • Lệ phí nộp đơn: 75.000đ
 • Phí thẩm định hình thức: 180.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí thẩm định hình thức từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 8.000đ/trang
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000đ/đơn ưu tiên
 • Phí công bố đơn: 120.000đ
 • Phí công bố đơn từ hình thứ 2 trở đi: 60.000đ/hình vẽ
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 600.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí thẩm định nội dung: 720.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí thẩm định nội dung từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 32.000đ/trang
Bảng giá đăng ký dích vụ sáng chế
Bảng giá đăng ký dích vụ sáng chế

Phí cấp bằng sáng chế

 • Lệ phí cấp bằng: 60.000đ
 • Phí đăng bạ: 120.000đ
 • Phí công bố: 120.000đ.
 • Lệ phí duy trì hiệu lực: 50.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Lệ phí cấp bằng cho điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ hai trở đi: 50.000/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ cho năm thứ nhất: 300.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

Phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

 • Lệ phí duy trì văn bằng bảo hộ: 50.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
 • Phí thẩm định yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/văn bằng bảo hộ
 • Phí công bố thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000đ
 • Phí đăng bạ thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000đ/văn bằng bảo hộ
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: mức phí lũy tiến qua các năm như bảng dưới đây:
Năm Phí sử dụng (đ)
1-2 300.000
3-4 500.000
5-6 800.000
7-8 1.200.000
9-10 1.800.000
11-13 2.500.000
14-16 3.300.000
17-20 4.200.000

Bảng phí đăng ký 1 sáng chế đầy đủ

Phí, lệ phí đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

 • Lệ phí nộp đơn: 75.000VNĐ
 • Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang

Lưu ý: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cần được phân loại sáng chế quốc tế (IPC), trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại sáng chế quốc tế).

Thông tin sáng chế

STT Tên Sáng chế Chủ đơn
1 [Khách hàng cung cấp] […]

Chú ý: Tên sáng chế có thể thay đổi để phù hợp với quy định của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Chi phí

   STT Nội dung Phí Nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

1 Phí đăng ký 01 sáng chế tại Việt Nam 18.000.000
5% VAT: 900.000
Bằng chữ 18.900.000

Mười tám triệu chín trăm nghìn đồng chẵn

Ghi chúCác khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5% VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót về mặt hình thức hoặc đơn bị phản đối bởi bên thứ ba hoặc bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với sáng chế của người khác đã đăng ký trước…..), (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh và bảo đảm thành công (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

THỜI HẠN THANH TOÁN

Khoản thanh toán Thời điểm thanh toán Phí

(VNĐ)

100% phí nộp đơn đăng ký Ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ 18.900.000

 Trên đây là toàn bộ thông tin về phí và lệ phí đăng ký sáng chế tại thời điểm bài viết này. Quý khách có thể tham khảo các thông tin trên. Nếu quý khách muốn biết chi tiết và báo giá vui lòng liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn trực tiếp từ các luật sư của chúng tôi.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể nào. Các quy định pháp luật được trích dẫn trong nội dung bài viết có hiệu lực tại thời điểm đăng, nhưng có thể đã thay đổi vào thời điểm đọc của bạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Mọi vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến địa chỉ baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến sở hữu trí tuệ. Hãy tham khảo về các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi qua địa chỉ email baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan
Đăng ký sáng chế quốc tế

Đăng ký sáng chế quốc tế

Việc mở rộng thị trường kinh doanh ra các quốc gia khác trên thế giới đang là nhu cầu thiết yếu của các cá nhân

Quy định về sáng chế mật

[SBLAW] Quy định về sáng chế mật Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí