Tư vấn nhượng quyền Thương Mại, Thương hiệu

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Lợi ích của nhượng quyền thương mại, thương hiệu

Lợi ích cho cả hai bên:

 • Chi phí thấp: Bên nhận nhượng quyền có thể khởi nghiệp với chi phí thấp hơn so với việc phát triển một thương hiệu từ đầu. Điều này giúp giảm rủi ro tài chính và tăng khả năng thành công.
 • Giá thấp: Doanh nghiệp có thể tận dụng quy mô lớn của mạng lưới nhượng quyền để đạt được giá vốn thấp hơn cho các sản phẩm và dịch vụ.

Lợi ích cho bên nhận nhượng quyền:

 • Bên nhận nhượng quyền có cơ hội sử dụng thương hiệu đã được xây dựng từ trước, giúp tạo dựng uy tín nhanh chóng trên thị trường.
 • Truy cập vào các tài sản trí tuệ như chương trình đào tạo và hệ thống vận hành giúp tối ưu hóa quá trình kinh doanh.

Lợi ích cho bên nhượng quyền:

 • Có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh một cách nhanh chóng mà không cần đầu tư quá nhiều vốn.
 • Giảm áp lực nhân sự vì các đối tác nhượng quyền chịu trách nhiệm phát triển và quản lý doanh nghiệp tại địa phương.

Lợi ích cho cơ hội thị trường:

 • Tạo ra sự đa dạng và phong phú trong thị trường, giúp mở rộng sự lựa chọn cho người tiêu dùng.
 • Tăng cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng quốc tế thông qua mô hình nhượng quyền.

Những điểm trên chỉ là một số ví dụ, và lợi ích cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào ngành công nghiệp và chiến lược kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp.

Điều kiện nhượng quyền thương mại

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Đối với Bên nhượng quyền

 • Doanh nghiệp được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm
 • Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại
 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Lưu ý:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thỏa thuận.

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ SBLAW

form dịch vụ (chỉ xin SDT)

Hồ sơ khách hàng nhượng quyền thương mại cần cung cấp cho SBLAW

 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 01 năm gần nhất.

Ngoài ra, nếu việc nhượng quyền thương mại có liên quan đến việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thì còn phải chịu sự điều chỉnh bổ sung của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Luật Chuyển giao công nghệ 2006.

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền của công ty SBLAW

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền của công ty SBLAW

Cơ quan thụ lý hồ sơ

Theo quy định: Bộ Thương mại thực hiện đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ thủ tục hoạt động nhượng quyền thương mại:

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam; (Bản này phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam);

d) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

e) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp; 

( Lưu ý: Nếu các loại giấy tờ tại điểm d và e được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước).

Hồ sơ thủ tục tư vấn nhượng quyền

Hồ sơ thủ tục tư vấn nhượng quyền

Thời gian thụ lý hồ sơ

 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và hợp lệ;
 • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Trong thời hạn hai ngày làm việc sẽ trả lời bằng văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;
 • Thời gian giải quyết hồ sơ bổ sung: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và hợp lệ.  

Biểu phí luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại, thương hiệu

Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

Bảng báo giá dịch vụ tham khảo nhượng quyền thương mại trường học:

 STT

Công việc

Phí (VNĐ)

1

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (01 đơn có 01 nhóm hàng hóa/dịch vụ

3.000.000

2

Soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam (Hợp đồng mẫu, không bao gồm việc đăng ký)

5.000.000

3

Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu tại Việt Nam (Hợp đồng mẫu, tiếng Việt)

20.000.000

4

Đăng ký thành lập trường mầm non (tùy vào từng vụ việc cụ thể)

Phí tối thiểu:

40.000.000

Lưu ý: Các chi phí nêu trên chưa bao gồm 5-10% VAT và các chi phí thực tế phát sinh khác như chi phí ăn ở, đi lại ngoài phạm vi nội thành Hà Nội, chi phí dịch tài liệu, chi phí công chứng, chứng thực… Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý công ty các chi phí thực tế này để Quý công ty xem xét trước khi tiến hành bất cứ công việc nào.

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại, thương hiệu của SBLAW

Việc chuyển nhượng quyền thương mại vẫn được coi là một mô hình kinh doanh có giá trị kinh tế - xã hội cao. Hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích lớn cho chủ sở hữu thương hiệu nhượng quyền, mà còn là phương thức chia sẻ cơ hội kinh doanh hiệu quả cho nhiều người khác, đặc biệt là tại các nước đang phát triển như Việt Nam, giúp các cá nhân hay tổ chức chưa có đủ tài nguyên và nguồn lực để tự xây dựng một doanh nghiệp từ con số không.

Để xây dựng một hệ thống nhượng quyền hoạt động hiệu quả, ngoài uy tín về chất lượng dịch vụ và sản phẩm, chủ sở hữu thương hiệu nhượng quyền còn cần chú ý đến các vấn đề pháp lý liên quan. Thực tế cho thấy, nhượng quyền thương mại bao gồm nhiều khía cạnh như giao kết hợp đồng, đăng ký hợp đồng nhượng quyền, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, bảo mật thông tin, cung ứng nguyên vật liệu, vận hành cửa hàng nhượng quyền, và đặc biệt là khi mở rộng hoạt động ra thế giới, chịu sự chi phối của ít nhất hai hệ thống pháp luật khác nhau.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch công ty luật SB Law

Vì vậy, SBLAW, với đội ngũ luật sự và cộng sự có nhiều kinh nghiệm, cam kết tư vấn và hỗ trợ thực hiện các giao dịch nhượng quyền thương mại phức tạp. Chúng tôi sẽ giúp Khách Hàng hiểu rõ và định hướng về các vấn đề pháp lý xoay quanh mô hình hoạt động này. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 1. Tư vấn tổng quan chính sách pháp luật liên quan;
 2. Soạn thảo hoặc rà soát hợp đồng nhượng quyền sơ cấp và thứ cấp;
 3. Soạn thảo hoặc rà soát các tài liệu, thỏa thuận khác liên quan đến vận hành hệ thống để đảm bảo tính nhất quán với hợp đồng nhượng quyền và tuân thủ pháp luật;
 4. Tư vấn về tuân thủ pháp luật và hợp đồng đã ký trong thời gian nhượng quyền hoặc nhận nhượng quyền;
 5. Đại diện đàm phán và ký kết hợp đồng nhượng quyền cho bên nhượng quyền hoặc bên nhận nhượng quyền;
 6. Đăng ký hoạt động nhượng quyền với cơ quan quản lý;
 7. Cung cấp dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng;
 8. Đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động nhượng quyền cho bên nhượng quyền hoặc bên nhận nhượng quyền.

Công ty luật SBLAW tin rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và là đối tác hỗ trợ để khách hàng bắt kịp sự phát triển trong lĩnh vực nhượng quyền.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ SBLAW

form dịch vụ (SDT+ Dịch vụ)

» Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Bài viết liên quan

Quyền thương mại

Quyền thương mại bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền: Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận

Xem chi tiết