Nhượng quyền thương mại là gì? Quy định về nhượng quyền thương mại

Hiện nay, hoạt động nhượng quyền thương mại đang ngày càng trở nên phổ biến và bạn quan tâm đến việc tham gia. Nhượng quyền thương mại là quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng, tái tạo hoặc phát triển thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp (franchisor) cho một bên thứ hai (franchisee) theo các điều kiện được xác định trong hợp đồng nhượng quyền. Dưới đây là một số điều cơ bản về pháp luật quy định nhượng quyền thương mại.

Nhượng quyền thương mại là gì?

Về định nghĩa của nhượng quyền thương mại, theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005, nó được mô tả như sau:

Nhượng quyền thương mại là một loại hoạt động thương mại, trong đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Các điều kiện này bao gồm:

Việc mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ diễn ra theo cách tổ chức kinh doanh được quy định bởi bên nhượng quyền và liên quan đến nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, và quảng cáo của bên nhượng quyền.

 • Bên nhượng quyền được quyền kiểm soát và hỗ trợ bên nhận quyền trong quá trình điều hành công việc kinh doanh.
 • Để tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại, việc đăng ký nhượng quyền thương mại là bắt buộc theo quy định tại Điều 291 Luật Thương mại 2005. Quy trình đăng ký này bao gồm:
 • Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền cần phải đăng ký với Bộ Thương mại.
 • Chính phủ sẽ quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại, cũng như quy trình và thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.
Nhượng quyền thương mại là gì
Nhượng quyền thương mại là gì?

Các quy định về quyền hoạt động nhượng quyền thương mại

Quyền của thương nhân nhượng quyền

Về quyền của bên nhượng quyền thương mại, căn cứ tại Điều 286 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

 1. Nhận tiền nhượng quyền;
 2. Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
 3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Quyền của thương nhận nhận quyền thương mại

Về quyền của bên nhận quyền thương mại, căn cứ tại Điều 288 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.
Các quy định về quyền hoạt động nhượng quyền thương mại
Các quy định về quyền hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghĩa vụ của các bên tham gia vào nhượng quyền thương mại

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền thương mại

Căn cứ tại Điều 287 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;
 • Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;
 • Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
 • Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Nghĩa vụ của bên nhận quyền thương mại

Căn cứ tại Điều 289 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể như sau:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:

 • Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;
 • Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;
 • Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
 • Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.
Nghĩa vụ của các bên tham gia vào nhượng quyền thương mại
Nghĩa vụ của các bên tham gia vào nhượng quyền thương mại

Trên đây là các quy định của Luật Thương mại 2005 liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết hoặc có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về nhượng quyền thương mại, tốt nhất là tham khảo ý kiến của một luật sư chuyên nghiệp để đảm bảo rằng bạn hiểu đúng và tuân thủ theo các quy định pháp luật cụ thể.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan