Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại

[Baohothuonghieu.com] - Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại này bao gồm một số thông tin cần thiết để bên dự kiến nhận quyền thương mại nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Bên dự kiến nhận quyền cần lưu ý:

 • Nếu các bên không có thoả thuận khác, Bên dự kiến nhận quyền có ít nhất 15 ngày để nghiên cứu tài liệu này và các thông tin liên quan khác trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Nghiên cứu kỹ Luật Thương mại, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và tài liệu này; thảo luận với những người nhận quyền khác đã hoặc đang kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại; tự đánh giá nguồn tài chính và khả năng của mình trong việc đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong phương thức kinh doanh này.
 • Bên dự kiến nhận quyền nên tìm kiếm những tư vấn độc lập về mặt pháp lý, kế toán và kinh doanh trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Bên dự kiến nhận quyền nên tham gia các khóa đào tạo, đặc biệt nếu trước đó bên dự kiến nhận quyền chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Phần A [1]

I. Thông tin chung về bên nhượng quyền

 1. Tên thương mại của bên nhượng quyền.
 2. Địa chỉ trụ sở chính của bên nhượng quyền.
 3. Điện thoại, fax (nếu có).
 4. Ngày thành lập của bên nhượng quyền.
 5. Thông tin về việc bên nhượng quyền là bên nhượng quyền ban đầu hay bên nhượng quyền thứ cấp.
 6. Loại hình kinh doanh của bên nhượng quyền.
 7. Lĩnh vực nhượng quyền.
 8. Thông tin về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền[2].

II. Nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ

 1. Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và bất cứ đối tượng sở hữu trí tuệ nào của bên nhận quyền.
 2. Chi tiết về nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký theo pháp luật.

Phần B[3]

I. Thông tin về bên nhượng quyền

 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy.
 2. Tên, nhiệm vụ và kinh nghiệm công tác của các thành viên ban giám đốc của bên nhượng quyền.
 3. Thông tin về bộ phận phụ trách lĩnh vực nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền.
 4. Kinh nghiệm của bên nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền
 5. Thông tin về việc kiện tụng liên quan tới hoạt động nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền trong vòng một (01) năm gần đây.

II. Chi phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả

 1. Loại và mức phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả.
 2. Thời điểm trả phí.
 3. Trường hợp nào phí được hoàn trả.

III. Các nghĩa vụ tài chính khác của bên nhận quyền

Đối với mỗi một loại phí dưới đây, nói rõ mức phí được ấn định, thời điểm trả phí và trường hợp nào phí được hoàn trả:

 1. Phí thu định kỳ.
 2. Phí quảng cáo.
 3. Phí đào tạo.
 4. Phí dịch vụ.
 5. Thanh toán tiền thuê.
 6. Các loại phí khác.
 7. Đầu tư ban đầu của bên nhận quyền

IV. Đầu tư ban đầu bao gồm các thông tin chính sau đây:

 1. Địa điểm kinh doanh.
 2. Trang thiết bị.
 3. Chi phí trang trí.
 4. Hàng hoá ban đầu phải mua.
 5. Chi phí an ninh.
 6. Những chi phí trả trước khác.

Tham khảo thêm >> Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan