Đăng ký sáng chế theo PCT

Việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ.

Việt Nam hiện nay là thành viên của Hiệp ước hợp tác về sáng chế - PCT, vì vậy, Việt Nam có nghĩa vụ bảo hộ các đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam.

Việc đăng ký sáng chế theo PCT được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Đăng ký sáng chế theo PCT dễ dàng hơn nhiều khi bạn đến với SBLAW. Gọi cho Hotline của chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn!

Đăng ký sáng chế quốc tế
Đăng ký sáng chế quốc tế

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

form dịch vụ (chỉ xin SDT)

Yêu cầu bắt buộc khi nộp đơn đăng ký sáng chế theo PCT

Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 •  Có tính mới
 •  Có trình độ sáng tạo
 •  Có khả năng áp dụng công nghiệp

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Thành phần hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT bao gồm:
 • Tờ khai đơn đăng ký sáng chế theo PCT được làm bằng tiếng Anh (03 bản);
 • Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 • Yêu cầu bảo hộ (02 bản).
 • Các tài liệu có liên quan (nếu có);
Đăng ký sáng chế PCT
Đăng ký sáng chế theo PCT

Ngôn ngữ

Đơn quốc tế nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ phải được làm bằng tiếng Anh. Mỗi đơn được làm thành 03 bản.

Trong trường hợp không đủ số bản quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sao thêm cho đủ số bản cần thiết và người nộp đơn phải nộp phí sao đơn quốc tế.

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo cách nào?

Đăng ký sáng chế PCT
Đăng ký sáng chế theo PCT
 

Hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT có chọn Việt Nam

a) Nếu trong đơn quốc tế có chọn Việt Nam thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ là cơ quan được chọn. Trong trường hợp này, nếu việc chọn Việt Nam được tiến hành trong thời hạn 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, để được vào giai đoạn quốc gia, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày ưu tiên, người nộp đơn phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế, làm theo mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

(ii) Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt (bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu, nếu đơn chưa được công bố và bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34(2)(b) của Hiệp ước);

(iii) Bản dịch ra tiếng Việt của các phụ lục báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế (khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn);

(iv) Phí và lệ phí quốc gia.

b) Đơn quốc tế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định trên đây có thể được chấp nhận với điều kiện người nộp đơn nộp lệ phí theo quy định.

Quy trình đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT tại Việt Nam
Quy trình đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT tại Việt Nam

Thời hạn tiến hành trình tự thủ tục

Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên;

Thẩm định nội dung:Đối với đơn sáng chế có nguồn gốc tại Việt Nam: Tùy theo quy định của quốc gia sở tại nơi đơn được nộp ở giai đoạn quốc gia.

Đối với đơn sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định hoặc có chọn Việt Nam: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Để được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn phải khẳng định lại điều đó trong tờ khai, nộp phí xin hưởng quyền ưu tiên và theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, phải nộp bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu đã nộp cho Văn phòng quốc tế các tài liệu cần thiết theo Quy tắc 17.1(a) của Quy chế thi hành Hiệp ước.

Đối với đơn đăng ký sáng chế theo PCT, việc xử lý yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phù hợp với Hiệp ước PCT và Quy chế thi hành Hiệp ước.

Phí, lệ phí đăng ký quốc tế

a) Người nộp đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia phải nộp phí, lệ phí theo quy định đối với đơn đăng ký sáng chế theo PCT nộp trực tiếp tại Việt Nam.

b) Người nộp đơn quốc tế có nguồn gốc Việt Nam phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của Quy chế thi hành Hiệp ước và theo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp của Bộ Tài chính.

Dịch vụ đăng ký sáng chế theo PCT
Dịch vụ đăng ký sáng chế theo PCT

Các thủ tục đăng ký sáng chế theo PCT

Các thủ tục đăng ký sáng chế PCT bao gồm

 • Bước 1: Tiếp nhận đơn
 • Bước 2: Thẩm định hình thức đơn. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định.
 • Bước 3: Công bố đơn
 • Bước 4: Thẩm định nội dung đơn
 • Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ
Trình tự thủ tục nộp đơn vào giai đoạn quốc gia của đơn PCT
Trình tự thủ tục nộp đơn vào giai đoạn quốc gia của đơn PCT

Tư vấn bảo hộ đăng ký sáng chế theo PCT tại Việt Nam

SBLAW là một đại diện sở hữu trí tuệ có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp, nhà sáng chế Việt Nam bảo hộ đơn theo PCT.

Sau đây là một khách hàng tiêu biểu:

Vào Ngày 6/10/2015 tại văn phòng SBLAW tại Hà Nội, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw đã có cuộc gặp, làm việc và tư vấn cho nhà sáng chế Phạm Ngọc Quý, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng Xanh – PNQ.

Nhà sáng chế Phạm Ngọc Quý là một nhà khoa học có nhiều sáng chế được nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhằm đảm bảo các sáng chế của mình được bảo hộ ra thế giới, nhà sáng chế đã tới và nhờ sự tư vấn của các luật sư của SB law.

Tại buổi tư vấn, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã giới thiệu sơ bộ về hệ thống đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT, có thể giúp nhà sáng chế Việt Nam tiết kiệm được chi phí luật sư và có một cơ chế nộp đơn hiệu quả.Nhà sáng chế Phạm Ngọc Quý đánh giá cao khả năng và kinh nghiệm của SB law và mong muốn được hợp tác để đăng ký sáng chế trong thời gian sớm nhất.

SB Law tư vấn đăng ký sáng chế theo PCT tại Việt Nam
SB Law tư vấn đăng ký sáng chế theo PCT tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký sáng chế PCT của luật sư sở hữu trí tuệ SBLAW

a. Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;

b. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;

c. Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

d. Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền sáng chế đang được bảo hộ;

e. Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

f. Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài;

g. Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện phúc đáp, khiếu kiện các Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm, phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

Đăng ký sáng chế quốc tế
Đăng ký sáng chế quốc tế

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

form dịch vụ (SDT+ Dịch vụ)

Đội ngũ nhân sự SB Law
Đội ngũ nhân sự SB Law

SBLAW đã trình bày cho quý khách hàng nắm rõ thủ tục đăng ký sáng chế theo PCT. Hi vọng các thông tin này hữu ích trong quá trình đăng ký sáng chế quốc tế của quý khách hàng. Đối với những câu hỏi cụ thể hơn, để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.

Mọi chi tiết liên quan đến đăng ký sáng chế theo PCT, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Đại diện Sở hữu trí tuệ
 • Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo -
 • Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn

 

Bài viết liên quan