Xin cấp bằng sáng chế như thế nào

[SBLAW] Xin cấp bằng sáng chế như thế nào?

Doanh nghiệp hỏi:

Chúng tôi là một công ty cơ khí và có một sáng chế cần đăng ký, yêu cầu công ty luật tư vấn về các tài liệu trong đơn sáng chế và phí đăng ký? Xin cấp bằng sáng chế như thế nào?

Luật sư trả lời:

Liên quan đến đề nghị của doanh nghiệp, SBLAW có ý kiến như sau:

- Tài liệu cần thiết cho việc xác định số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập: Khách hàng cần phải chuẩn bị các tài liệu sau đây:

+ Bản mô tả sáng chế: Mô tả một cách đầy đủ chi tiết hệ thống máy cần đăng ký gồm: các bộ phận cấu thành, các chi tiết của các bộ phận cấu thành, nguyên tắc hoạt động, các bước vận hành/hoạt động; công dụng của sáng chế, sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại đã được biết.

+ Bộ hình vẽ kỹ thuật có các số chỉ dẫn cụ thể;

+ Các tài liệu khác nếu Khách hàng thấy cần thiết.

- Về căn cứ tính phí: Phí đăng ký sáng chế sẽ được tính dựa trên số lượng điểm yêu cầu bảo hộ độc lập.

(i)  Điểm độc lập là điểm bao gồm tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản để tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng cần bảo hộ với đối tượng đã biết.

(ii)  Điểm phụ thuộc là điểm viện dẫn đến bất kỳ một điểm nào khác của đối tượng thuộc cùng một dạng đứng trước nó và chứa tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) của điểm mà nó viện dẫn được bổ sung thêm các dấu hiệu (đặc điểm) khác nhằm phát triển đối tượng cần  được bảo hộ theo một phương án cụ thể. Các  điểm phụ thuộc cùng có chung một hoặc một số dấu hiệu (đặc điểm) bổ sung có thể được nhóm lại một cách thích hợp thành một điểm phụ thuộc có viện dẫn đến các điểm mà nó phụ thuộc, có thể là một hay nhiều điểm độc lập thuộc cùng một dạng nhưng cũng có thể là một hay nhiều điểm phụ thuộc hoặc cả hai loại.

Phí đăng ký sáng chế đối với đơn có 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập của chúng tôi là 18 triệu (Chi phí này không bao gồm chi phí cấp bằng và 5% VAT).

Đối với đơn có trên 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thì từ điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thứ hai trở đi thì mức phí bổ sung của chúng tôi là 03 triệu VNĐ (chi phí này không bao gồm lệ phí cấp bằng cho yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ hai trở đi và 5% VAT).

Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin nêu trên sẽ hữu ích cho Quý công ty. Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin nào khác, Quý công ty vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

» Thủ tục đăng ký sáng chế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Thời gian bảo hộ sáng chế

[SBLAW] Thời gian bảo hộ sáng chế Thời gian bảo hộ sáng chế hay thời hạn bảo hộ đối với sáng chế trong quyền sở