Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Philippin

Tư vấn cho Công ty CP May Sơn Việt đăng ký nhãn hiệu tại Philippin.

Philippin là quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á và là thị trường xuất khẩu lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty CP May Sơn Việt coi thị trường Philippin là một thị trường tiềm năng cho sản phẩm của mình và mong muốn bảo hộ thương hiệu tại đây.

Chúng tôi đã tư vấn và đăng ký nhãn hiệu cho May Sơn Việt tại đây.

Nội dung đơn đăng ký như sau:

Nhãn hiệu RELAX Underwear, Hình

- Số đơn: 4-2013-00719

- Ngày nộp đơn: 22/01/2013

- Chủ đơn: Công ty cổ phần may Sơn Việt

- Quốc gia: Philipin

- Nhóm: 25

» Đăng ký nhãn hiệu tại Philippin


 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan