Luật sư Trần Trung Kiên giảng dạy tại Học Viện Tư Pháp

242
Luật sư Trần Trung Kiên giảng dạy tại Học Viện Tư Pháp

Luật sư, thạc sỹ Luật học Trần Trung Kiên, với kinh nghiệm đa dạng và phong phú trong lĩnh vực luật đầu tư nước ngoài, hợp đồng, sở hữu trí tuệ nhất là lĩnh vực về tư vấn sáng chế đã tham gia giảng dạy tại Học Viện Tư Pháp.

Bài giảng cho các luật sư tương lai sẽ tập trung vào các kỹ năng  cho luật sư trong vấn đề soạn thảo,  đàm phán và ký kết hợp đồng, tư vấn đầu tư nước ngoài.  Các buổi giảng không những tập trung vào những kiến thức chung mà đi sâu vào chi tiết, đưa ra các tình huống cụ thể để các học viên trao đổi, thực hành ngay trên giảng đường.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn