Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ

SBLAW trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng thủ tục và chi phí chi tiết đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ

 

1. Dịch vụ đăng ký của SBLAW.

Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 

  • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;

 

  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;

 

  • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);

 

  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;

 

  • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)

 

  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn:

 

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.

  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước nếu đáp ứng tiêu chuẩn và bàn giao cho Quý Công ty.

 

  • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.

 

  • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

 

2. Thông tin nhãn hiệu

 

 

 

Nhãn hiệu

 

 

Danh mục sản phẩm

 

 

Chủ sở hữu

 

 

Quốc gia

 

 

Quý Công ty vui lòng cung cấp

 

 

Tôm đã qua chế biến và đóng hộp; tôm khô; tôm đông lạnh.

 

 

Quý Công ty vui lòng cung cấp

 

 

Đông Nam Á và Mỹ

 

 

3Chi phí thực hiện

 

Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney, Đông Timor, và Indonesia. Trong đó, tại Đông Timor vẫn chưa có Cơ quan Sở hữu trí tuệ nên không thể thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại Đông Timor. Tuy nhiên, Quý Công ty có thể đăng ký bằng cách đăng công báo trên tạp chí của Đông Timor. Chi phí cho việc đăng Công báo là 1,300.00 USD (Phí trên chưa bao gồm 5% VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu). Tại Myanmar, hiện tại Luật sở hữu trí tuệ cũng chưa chính thức áp dụng nên việc đăng ký được áp dụng theo Luật chứng thư và được đăng Công báo trên báo địa phương.

 

Vì vậy, các quốc gia Quý Công ty cần nộp đơn bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney và Indonesia ( 10 quốc gia Đông Nam Á) Mỹ.

 

 

3.1. Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm (Không bắt buộc)

 

Tra cứu 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm tại Việt Nam

 

Chi tiết

 

 

Phí nhà nước

 

(VNĐ)

 

 

Phí dịch vụ

 

(VNĐ)

 

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm sản phẩm trước khi nộp đơn[1]

 

 

--

 

 

1.000.000

 

 

5%VAT:

 

 

50.000

 

 

Tổng:

 

Bằng chữ:

 

 

1.050.000

 

Một triệu không trăm năm mươi

 

nghìn đồng

 

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT.

 

Tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại 09 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney và Indonesia) và Mỹ

 

STT

 

 

Quốc gia

 

 

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

 

 

Phí dịch vụ

 

 

(USD)

 

 

1

 

 

Lào

 

 

120.00

 

 

80.00

 

 

2

 

 

Campuchia

 

 

120.00

 

 

80.00

 

 

3

 

 

Myanmar

 

 

120.00

 

 

80.00

 

 

4

 

 

Thái Lan

 

 

140.00

 

 

80.00

 

 

5

 

 

Singapore

 

 

150.00

 

 

80.00

 

 

6

 

 

Philippines

 

 

210.00

 

 

80.00

 

 

7

 

 

Malaysia

 

 

225.00

 

 

80.00

 

 

8

 

 

Bruney

 

 

125.00

 

 

80.00

 

 

9

 

 

Indonesia

 

 

160.00

 

 

80.00

 

 

10

 

 

Mỹ

 

 

200.00

 

 

80.00

 

 

Tổng (1 - 10)

 

 

1,570.00

 

 

800.00

 

 

Phí ngân hàng (10 ngân hàng)

 

 

20.00 x 10 = 200.00

 

 

Tổng USD

 

 

2,570.00

 

 

Tỉ giá USD (ngày 19/08/2020)

 

 

23.270

 

 

Tổng VNĐ

 

 

59.803.900

 

 

5% VAT

 

 

2.990.195

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

62.794.095

 

 

Bằng chữ

 

 

Sáu mươi hai triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn không trăm chín mươi lăm đồng

 

 

Ghi chú:

-       Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng;

-       Phí tra cứu trên được áp dụng cho nhãn hiệu hình và chữ. Tại một số quốc gia, phí sẽ thay đổi nếu nhãn hiệu chỉ bao gồm chữ.

 

3.2. Đăng ký nhãn hiệu

 

Trong các quốc gia mà Quý Công ty dự định đăng ký, có 09/11 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc hệ thống Madrid là 08 nước Đông Nam Á (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ. Vì vậy, trong trường hợp này, để tiết kiệm chi phí, Quý Công ty sẽ thực hiện như sau:

 

-       Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (trường hợp đã có văn bằng bảo hộ/đơn đăng ký tại Việt Nam, Quý Công ty có thể bỏ qua bước này)

 

-       Bước 2: Nộp đơn qua hệ thống Madrid chỉ định vào 08 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ.

 

-       Bước 3: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Myanmar

 

Lưu ý: Các bước trên có thể tiến hành đồng thời.

 

Đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Việt Nam

 

 

Chi tiết

 

 

Phí nhà nước

 

(VNĐ)

 

 

Phí dịch vụ

 

(VNĐ)

 

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho nhóm không quá 06 sản phẩm (đã bao gồm phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

 

 

1.360.000

 

 

2.640.000

 

 

Cộng:

 

 

4.000.000

 

 

5% VAT:

 

 

200.000

 

 

Tổng cộng:

 

Bằng chữ:

 

 

4.200.000

 

Bốn triệu hai trăm nghìn đồng

 

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, chưa bao gồm 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu, các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ, phí công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào 08 quốc gia Đông Nam Á  (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) 

 

STT

 

 

Quốc gia và

 

 

Phí nhà nước

 

 

Phí dịch vụ

 

(CHF)

 

 

Vùng lãnh thổ

 

 

(CHF)

 

 

I

 

 

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu màu

 

 

903.00

 

 

740.00

 

 

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

 

 

100.00

 

 

II

 

 

Phí chỉ định các nước thành viên

 

 

 

 

 

1

 

 

Lào

 

 

123.00

 

 

80.00

 

 

2

 

 

Malaysia

 

 

259.00

 

 

80.00

 

 

3

 

 

Campuchia

 

 

139.00

 

 

80.00

 

 

4

 

 

Thái Lan

 

 

418.00

 

 

80.00

 

 

5

 

 

Singapore

 

 

242.00

 

 

80.00

 

 

6

 

 

Philippines

 

 

116.00

 

 

80.00

 

 

7

 

 

Bruney

 

 

196.00

 

 

80.00

 

 

8

 

 

Indonesia

 

 

144.00

 

 

80.00

 

 

9

 

 

Mỹ

 

 

388.00

 

 

80.00

 

 

Cộng (I + II)

 

 

3,028.00

 

 

1,540.00

 

 

Phí ngân hàng

 

 

65.00

 

 

Phí chuyển tài liệu

 

 

50.00

 

 

Tổng CHF

 

 

4,683.00

 

 

TỶ GIÁ CHF (ngày 19/08/2020)

 

 

23.270

 

 

Tổng VND

 

 

108.973.410

 

 

5% VAT

 

 

5.448.670

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

114.422.080

 

Một trăm mười bốn triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn không trăm tám mươi đồng

 

 

Ghi chú:

 

-       Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Trường hợp Quý Công ty nộp mẫu nhãn hiệu đen trắng, phí cơ bản trả cho WIPO là 653.00 CHF

 

Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Myanmar (đã bao gồm phí đăng công báo, hợp pháp hóa lãnh sự

 

Quốc gia và vùng lãnh thổ

 

 

Phí nhà nước

 

 

Phí dịch vụ

 

(USD)

 

 

(USD)

 

 

Myanmar

 

 

650.00

 

 

200.00

 

 

Phí ngân hàng

 

 

30.00

 

 

Phí chuyển tài liệu

 

 

40.00

 

 

Tổng USD

 

 

920.00

 

 

Tỉ giá USD (ngày 19/08/2020)

 

 

23.270

 

 

Tổng VND

 

 

21.408.400

 

 

5% VAT

 

 

1.040.420

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

22.448.820

 

Hai mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm hai mươi đồng

 

 

 

4.    Tổng chi phí thực hiện công việc

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại 11 quốc gia (đã bao gồm phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Việt Nam)

 

 

63.844.095

 

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định 08 nước Đông Nam Á và Mỹ; và đăng ký trực tiếp 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm tại Việt Nam và Myanmar

 

 

141.070.900

 

 

* Note: Phí trên chưa bao gồm phí đăng báo ở Đông Timor.

 

5. Thời gian thực hiện công việc

 

 

Hình thức đăng ký

 

 

Quốc gia

 

 

Thời gian tra cứu

 

(ngày làm việc)

 

 

 Thời gian đăng ký (tháng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký qua hệ thống Madrid

 

 

 

 

Lào

 

 

10 – 15

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 21 tháng

 

(có thể nhanh hơn tùy thuộc vào tốc độ tại mỗi quốc gia)

 

 

Campuchia

 

 

10 – 15

 

 

Thái Lan

 

 

15 – 20

 

 

Singapore

 

 

10 – 15

 

 

Philippines

 

 

7 – 10

 

 

Bruney

 

 

10 - 15

 

 

Indonesia

 

 

15 – 20

 

 

Malaysia

 

 

10 - 15

 

 

Mỹ

 

 

10 - 15

 

 

Đăng ký trực tiếp tại các quốc gia

 

 

Myanmar

 

 

10 – 15

 

 

02 -  04 tháng

 

 

Việt Nam

 

 

03-05

 

 

18-24 tháng

 

 

6. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

*Tài liệu chung:

 

  • Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

 

  • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.

 

  • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.

 

  • Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)

 

* Nộp đơn thông qua hệ thống Madrid:

 

  • Tại Singapore và Malaysia: Bản tuyên bố ý định sử dụng hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký tại các quốc gia này. (theo mẫu của SBLAW)

 

  • Tại Mỹ: Tờ khai MM18 về tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu (theo mẫu của SBLAW)

 

* Nộp đơn trực tiếp tại Myanmar:

 Tại Myanmar:

- Giấy ủy quyền đã được chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu SBLAW cung cấp)

- Tuyên bố về chủ sở hữu đã được chứng thực

 

Note: Thủ tục chứng thực sẽ do Chủ đơn tự thực hiện

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Đông Nam Á và Mỹ. Nếu có vấn đề gì cần phải làm rõ, Quý Công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời sớm nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty và mong sớm nhận được hồi âm.

 


 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan