Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Phi

Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Phi

Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Phi là cách hữu ích nhất giúp các cá nhân, tổ chức có thể bảo hộ cho thương hiệu, nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thuộc khu vực Châu Phi để phát triển thị trường

The below fee schedule is the all-included charges for a straight forward case, for trade mark searching, application and renewal in the countries listed in Africa






































Country

 
Search Application Registration Renewal
First Class Additional Class First Class Additional Class First Class Additional Class First Class
Algeria Algeria

525

260

940

310

Free

Free

N/A

Angola Angola

486

448

1.138

1.065

815

776

N/A

ARIPO ARIPO

475

450

1.575

345

1.525

810

N/A

Burundi Burundi

512

Free

1.092

Free

Free

Free

N/A

Cape Verde Cape Verde

350

300

800

730

430

365

N/A

Congo Democratic Congo Democratic

460

410

1.240

340

Free

Free

N/A

Djibouti Djibouti

540

415

1.340

515

Free

Free

N/A

Egypt Egypt

140

140

360

350

280

280

380

Eritrea Eritrea

N/A

N/A

1.470

370

N/A

N/A

N/A

Ethiopia Ethiopia

415

250

2.700

490

Free

Free

N/A

Gambia Gambia

560

560

1.300

1.300

Free

Free

N/A

Ghana Ghana

530

450

1.080

930

450

400

N/A

Kenya Kenya

520

520

1.160

780

Free

Free

N/A

Liberia Liberia

560

435

2.900

2.900

Free

Free

N/A

Libya Libya

390

340

910

855

Free

Free

N/A

Madagascar Madagascar

452

Free

1.247

311

Free

Free

N/A

Mauritius Mauritius

340

250

800

320

Free

Free

N/A

Morocco Morocco

364

364

1.064

249

Free

Free

N/A

Mozambique Mozambique

530

Free

940

895

350

310

N/A

Namibia Namibia

761

395

2.060

1.865

Free

Free

N/A

Nigeria Nigeria

150

150

800

800

Free

Free

600

OAPI OAPI

495

90

1.805

(3 Classes)

500

Free

Free

2.000

Rwanda Rwanda

600

300

1.270

590

Free

Free

N/A

Saint Tome and Principe Saint Tome and Principe

390

390

950

575

575

465

N/A

Seychelles Seychelles

500

450

1.200

1.150

Free

Free

N/A

Sierra Leone Sierra Leone

390

350

1.100

750

Free

Free

N/A

South Africa South Africa

345

(5 Classes)

345

(5 Classes)

675

620

Free

Free

565

Tanzania Tanzania

385

340

915

640

Free

Free

N/A

Tunisia Tunisia

180

180

600

250

Free

Free

840

Uganda Uganda

475

355

1.650

1.520

Free

Free

N/A

Zambia Zambia

500

430

1.400

1.300

Free

Free

N/A

Zanzibar Zanzibar

385

340

960

640

Free

Free

N/A

Zimbabwe Zimbabwe

415

350

1.090

520

390

330

N/A

» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Á

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra các nước Châu Phi:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan