Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Á

Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Á

Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Á là cách hữu ích nhất giúp các cá nhân, tổ chức có thể bảo hộ cho thương hiệu, nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thuộc khu vực Châu Á để phát triển thị trường

The below fee schedule is the all-included charges for a straight forward case, for trade mark searching, application and renewal in the countries listed in Asia

Country Search Application Registration Renewal
First Class Additional Class First Class Additional Class First Class Additional Class First Class
Armenia Armenia  

280

 

 

280

 

 

935

 

 

335

 

 

700

 

 

Free

 

 

N/A

 

Azerbaijan Azerbaijan  

500

 

 

260

 

 

980

 

 

Free

 

 

920

 

 

Free

 

 

N/A

 

Bangladesh Bangladesh  

200

 

 

200

 

 

390

 

 

390

 

 

643

 

 

643

 

 

740

 

Bhutan Bhutan  

690

 

 

690

 

 

1.640

 

 

1.640

 

 

1.440

 

 

1.440

 

 

N/A

 

Brunei Brunei  

460

 

 

415

 

 

1.300

 

 

825

 

 

500

 

 

Free

 

 

N/A

 

Cambodia Cambodia  

180

 

 

180

 

 

450

 

 

450

 

 

Free

 

 

Free

 

 

450

 

China China  

Free

 

 

Free

 

 

440

 

 

420

 

 

Free

 

 

Free

 

 

520

 

East Timor East Timor  

N/A

 

 

N/A

 

 

1.200

 

 

Free

 

 

N/A

 

 

N/A

 

 

N/A

 

Georgia Georgia  

360

 

 

290

 

 

980

 

 

380

 

 

830

 

 

Free

 

 

N/A

 

Hong Kong Hong Kong  

Free

 

 

Free

 

 

550

 

 

250

 

 

Free

 

 

Free

 

 

520

 

India India  

150

 

 

150

 

 

570

 

 

340

 

 

150

 

 

150

 

 

520

 

Indonesia Indonesia  

180

 

 

180

 

 

400

 

 

400

 

 

195

 

 

185

 

 

575

 

Japan Japan  

Free

 

 

Free

 

 

1.100

 

 

500

 

 

850

 

 

850

 

 

1.075

 

Kazakhstan Kazakhstan  

780

 

 

280

 

 

1.140

 

 

330

 

 

675

 

 

Free

 

 

N/A

 

Kyrgyzstan Kyrgyzstan  

500

 

 

350

 

 

1.050

 

 

550

 

 

830

 

 

Free

 

 

N/A

 

Laos Laos  

180

 

 

180

 

 

400

 

 

400

 

 

Free

 

 

Free

 

 

440

 

Macau Macau  

100

 

 

100

 

 

476

 

 

476

 

 

Free

 

 

Free

 

 

590

 

Malaysia Malaysia  

220

 

 

220

 

 

485

 

 

485

 

 

520

 

 

520

 

 

590

 

Maldives Maldives  

N/A

 

 

N/A

 

 

1.390

 

 

265

 

 

N/A

 

 

N/A

 

 

N/A

 

Mongolia Mongolia  

450

 

 

250

 

 

753

 

 

400

 

 

603

 

 

250

 

 

N/A

 

Myanmar Myanmar  

220

 

 

220

 

 

360

 

 

360

 

 

N/A

 

 

N/A

 

 

360

 

Nepal Nepal  

175

 

 

175

 

 

500

 

 

500

 

 

Free

 

 

Free

 

 

500

 

North Korea North Korea  

582

 

 

293

 

 

1.215

 

 

510

 

 

787

 

 

386

 

 

N/A

 

Pakistan Pakistan  

160

 

 

160

 

 

380

 

 

360

 

 

380

 

 

380

 

 

550

 

Philippines Philippines  

Free

 

 

Free

 

 

590

 

 

490

 

 

Free

 

 

Free

 

 

690

 

Singapore Singapore  

Free

 

 

Free

 

 

800

 

 

686

 

 

500

 

 

Free

 

 

690

 

South Korea South Korea  

Free

 

 

Free

 

 

450

 

 

450

 

 

500

 

 

500

 

 

695

 

Sri Lanka Sri Lanka  

150

 

 

100

 

 

450

 

 

450

 

 

Free

 

 

Free

 

 

345

 

Taiwan Taiwan  

Free

 

 

Free

 

 

450

 

 

320

 

 

190

 

 

190

 

 

487

 

Tajikistan Tajikistan  

630

 

 

290

 

 

920

 

 

500

 

 

1.500

 

 

Free

 

 

N/A

 

Thailand Thailand  

220

 

 

220

 

 

420

 

 

420

 

 

220

 

 

220

 

 

420

 

Turkmenistan Turkmenistan  

645

 

 

270

 

 

1.040

 

 

455

 

 

950

 

 

Free

 

 

N/A

 

Uzbekistan Uzbekistan  

400

 

 

130

 

 

1.230

 

 

190

 

 

1.700

 

 

160

 

 

1.130

 

Vietnam Vietnam  

180

 

 

180

 

 

380

 

 

300

 

 

150

 

 

40

 

 

330

 

Chọn nước đăng ký nhãn hiệu, liên hệ gửi yêu cầu:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Áo

SBLAW tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Áo cũng giống như việc đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia châu âu khác như