Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

 

                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tài liệu tối thiểu:

 

— Tờ khai, gồm…trang x …bản (có danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu)

 

— Mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu

 

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

 

Tài liệu khác:

 

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ……………           

 

    — bản gốc  

 

    — bản sao (— bản gốc sẽ nộp sau

 

                     — bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………………)

 

    — bản dịch tiếng Việt, gồm ……. trang   

 

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm…….trang

 

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu 

 

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

 

— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm…….trang x …….bản

 

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

 

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

 

— Bản dịch tiếng Việt, gồm…….bản

 

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

 

— Bản đồ khu vực địa lý

 

— Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương

 

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giải đáp câu hỏi: Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu? Trả lời: Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký