Tên thương mại là gì? Điều kiện bảo hộ tên thương mại

[Baohothuonghieu.com] - Một trong những yếu tố then chốt quan trọng trong một doanh nghiệp là tên thương mại. Nó không chỉ đơn thuần là một cái tên mà còn là biểu tượng, là con đường để khẳng định vị thế và giá trị của doanh nghiệp trên thị trường. Hãy cùng SBLAW tìm hiểu và khám phá về sức mạnh của tên thương mại trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Tên thương mại là gì?

Theo quy định của Khoản 21, Điều 4 trong Luật Sở hữu trí tuệ, tên thương mại được định nghĩa như sau:

"Tên thương mại là tên gọi của tổ chức hoặc cá nhân được sử dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Khu vực kinh doanh, theo quy định tại khoản này, được hiểu là khu vực địa lý nơi mà chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.”

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác định dựa trên việc hợp pháp sử dụng tên thương mại đó.

Chủ sở hữu của tên thương mại là tổ chức hoặc cá nhân sử dụng tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.

Quyền đối với tên thương mại chỉ có thể được chuyển nhượng kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Tóm lại, tên thương mại là tên được sử dụng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt giữa các chủ thể kinh doanh khi họ hoạt động trong cùng một lĩnh vực và khu vực. Việc sử dụng tên thương mại bao gồm việc sử dụng tên này trong mục đích thương mại và hiển thị tên thương mại trên các tài liệu giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì và các phương tiện quảng cáo.

Lưu ý: Chủ sở hữu tên thương mại phải là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.

Tên thương mại là gì
Tên thương mại là gì? Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Ý nghĩa của tên thương mại

Tên thương mại được bảo hộ khi có khả năng phân biệt giữa chủ thể kinh doanh sử dụng tên thương mại đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Đồng thời, việc bảo vệ tên thương mại cũng đòi hỏi sự chú ý của doanh nghiệp đối với quyền được bảo hộ của tên thương mại. Trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh, việc kiểm tra định kỳ và phát hiện các hành vi vi phạm là cần thiết để ngăn chặn sự sử dụng trái phép tên thương mại của mình.

Theo quy định của pháp luật, thời hạn xử lý hành vi vi phạm tên thương mại không quá ba năm tính từ ngày hành vi vi phạm xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc nếu doanh nghiệp không phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm tên thương mại, sẽ gây ra khó khăn trong việc ngăn chặn người vi phạm tiếp tục sử dụng tên thương mại. Sự không kịp thời trong việc ngăn chặn hành vi vi phạm này có thể gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp sở hữu hợp pháp tên thương mại.

Do đó, sau khi đăng ký tên thương mại để phục vụ hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ các thành phần đặc biệt của doanh nghiệp, đặc biệt khi các yếu tố phân biệt của tên thương mại đồng thời cũng là nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Theo Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ, điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ là:

“Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Theo đó, điều kiện để tên thương mại được bảo hộ là phải có khả năng phân biệt giữa các chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Tên thương mại có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các quy định như sau:

 • Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;
 • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
 • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Lưu ý: Tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Tên thương mại không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Theo Điều 77 Luật sở hữu trí tuệ, đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại bao gồm:

 • Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
 • Chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Quy định về hành vi xâm phạm tên thương mại

Hành vi xâm phạm tên thương mại được quy định cụ thể trong Điều 129 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

 1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:
  • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ cụ thể nếu các hàng hoá, dịch vụ đó thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.
  • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho các hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan, nếu sự sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.
  • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho các hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.
  • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho bất kỳ hàng hoá, dịch vụ nào, ngay cả khi chúng không trùng, không tương tự và không liên quan tới danh mục hàng hoá, dịch vụ của nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc tạo ra ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.
 2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác, đã được sử dụng trước đó cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị xem là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.
 3. Các hành vi sau đây cũng được coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:
  • Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.
  • Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý.
  • Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó, khiến cho người tiêu dùng hiểu nhầm rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó.
  • Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó, kể cả khi có thông tin về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hoá hoặc khi chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc kèm theo các từ loại, kiểu dạng, hoặc những từ tương tự.

Tham khảo thêm >> Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu

Phân biệt tên thương mại với nhãn hiệu

Tên thương mại và nhãn hiệu đều có yếu tố thể hiện là các từ ngữ nên rất dễ nhầm lẫn. Do vậy, cần phân biệt hai khái niệm này theo các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí

Nhãn hiệu

Tên thương mại

Dấu hiệu nhận biết - Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó

- Được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc

Chỉ thể hiện dưới dạng từ ngữ và không được bảo hộ màu sắc, hình ảnh
Căn cứ Đăng ký đối với nhãn hiệu thông thường.

Không đăng ký đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với cơ quan có thẩm quyền là Cục Sở hữu trí tuệ

Không phải đăng ký bảo hộ. Được công nhận thông qua việc sử dụng tên trong hoạt động kinh doanh.
Phạm vi Trong phạm vi quốc gia và cả các quốc gia khác Lĩnh vực và khu vực kinh doanh
Thời hạn Được bảo hộ trong thời gian 10 năm và được phép gia hạn Không xác định thời hạn bảo hộ
Số lượng Mỗi cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhiều nhãn hiệu Mỗi chủ thể sản xuất kinh doanh chỉ có một tên thương mại duy nhất
Ý nghĩa Phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau Phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh
Chuyển giao Được chuyển nhượng thông qua hợp đồng chuyển nhượng Chỉ được chuyển giao kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tên thương mại không chỉ giúp doanh nghiệp trở nên độc đáo và dễ nhận diện hơn mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín trong mắt khách hàng. Hãy để tên thương mại của bạn trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình thành công của doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp từ chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội phát triển và tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên thị trường. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình xây dựng tên thương mại độc đáo cho doanh nghiệp của bạn!

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan