Tờ khai cấp lại phó bản

SBLAW cung cấp: Tờ khai cấp lại phó bản


Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ

Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
 

 

 

Đăng ký Nhãn hiệu tại VN
Tờ khai cấp lại phó bản

 Tờ khai cấp lại phó bản Ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

         TỜ KHAI

 

CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ

 

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP/

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

 

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

 

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản/cấp lại

 

 

 

 

 

 

 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

j                                                         CHỦ ĐƠN      

 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp phó bản/cấp lại)

 

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

 

Địa chỉ:                                                                                                     

 

Điện thoại:                                          Fax:                                      Email:

 

 

k                                            ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

 

Mã đại diện: 

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

 

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                          Fax:                                      Email:

 

 

l ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI

 

— Bằng độc quyền sáng chế

 

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

 

— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

 

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 

— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

— Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

 

 

 

 

 

— Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

 

 

Số giấy chứng nhận:

 

 

m                                                                       NỘI DUNG YÊU CẦU

 

— Cấp phó bản văn bằng bảo hộ (cho đồng chủ sở hữu chung)/giấy chứng nhận (cho bên ký kết hợp đồng)

 

— Cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (số lần đã được cấp:…….)

 

— Cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (Phó bản số:…………………..   số lần đã được cấp:…….)

 

Lý do xin cấp lại:

 

— Văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị mất

 

— Văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…)

 

— Lý do khác

 

 

 

 

n                                                                   PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

Loại phí, lệ phí

 

 

Số đối tượng tính phí

 

 

Số tiền

 

 

— Phí cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

 

   — Văn bằng bảo hộ có trên 4 trang (từ trang thứ 5 trở đi)                                                                      

 

 

văn bằng bảo hộ

 

 

 

..... trang

 

 

 

 

 

— Phí đăng bạ quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

 

 

văn bằng bảo hộ

 

 

 

 

 

— Phí công bố quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

 

 

quyết định

 

 

 

 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

 

 

 

 

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

 

o CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

 

 

— Tờ khai, gồm…….trang x …….bản

 

— Bản gốc văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị hỏng

 

— Mẫu đối tượng SHCN trùng với mẫu trong VBBH gốc

 

    — mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu (đối với nhãn hiệu)

 

    — bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (đối với KDCN)

 

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

 

    — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

 

      — bản gốc

 

 — bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

 

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

 

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

 

— Tài liệu khác, cụ thể:

 

 

    

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

 

 

—

 

 

p                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

 

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                                    Khai tại:          ngày      tháng     năm …

 

                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

 

                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ
Liên hệ
Print
Favorites
Gui tin nay Gửi cho bạn bè
Đầu trang
Bài viết cùng mục - Sửa đổi, Gia hạn, Cấp lại bằng
» Tờ khải huỷ bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
» THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU
» Tờ khai chuyển nhượng đơn nhãn hiệu
» Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu
» Thủ tục sửa đổi đơn, chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu
» Tư vấn gia hạn nhãn hiệu cho doanh nghiệp
» Thủ tục gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
» Sửa đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
» Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
» Dịch vụ Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Các tin khác - Tin tức
» Các nhà làm phim cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và tác phẩm?
» Đăng ký Slogan ở tại Hoa Kỳ
» Sự cần thiết của sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
» Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc xử lý vi phạm đối tượng sở hữu công nghiệp
» Graphenel: Tiên phong sản xuất vật liệu graphene tại Việt Nam
» Vấn đề vi phạm Bản quyền nhìn từ vụ khởi tố hình sự phimmoi.net.
» Quản lý rủi ro và tranh chấp trong ngành công nghiệp thời trang
» Những vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp và vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
» Giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề bảo vệ bản quyền
» So sánh Công ước Berne với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành?
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác
 

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

 

Địa chỉ VP Hà Nội:

 

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

 

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 

 

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

 

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

 

Website: Baohothuonghieu.com

 

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

 

DMCA.com Protection Status

 

 

Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ

 

Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan