Sử dụng nhãn hiệu rộng rãi là gì?

Theo thực tiễn áp dụng, như thế nào được coi là một nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi?

Luật sư trả lời: Hiện tại, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không có quy định cụ thể thế nào là một nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cũng như tiêu chí/điều kiện để một nhãn hiệu được coi là đã sử dụng và thừa nhận rộng rãi như được quy định trong Điều 74.2.g của Luật sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, trên thực tế, để được coi là nhãn hiệu sử dụng và thừa nhận rộng rãi, Bên phản đối cần phải cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh các tiêu chí sau đây:

- Tình trạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

- Số lượng các quốc gia đã bảo hộ nhãn hiệu;

- Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

- Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu tại Việt Nam;

- Doanh thu/ lợi nhuận có được từ việc sử dụng nhãn hiệu;

- Số lượng các quốc gia đã thừa nhận nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng;

- Chi phí quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.

Khi chủ đơn cần chứng minh nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi, cần tập hợp tài liệu như trên để chứng minh.

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan
Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu

SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu Thương hiệu, nhãn hiệu của doanh  nghiệp là một chỉ dẫn thương mại quan