Đăng ký nhãn hiệu có xuất hiện chữ Japan được không?

Câu hỏi:

Tôi là công ty con của doanh nghiệp mẹ tại Nhật Bản, tôi muốn đăng ký nhãn hiệu có chữ Japan trong nhãn hiệu thì có được không? Thủ tục thế nào?

Luật sư trả lời:

SBLAW giải đáp câu hỏi của Doanh nghiệp:

Như đã trao đổi, do Nhãn hiệu có gắn từ chỉ Địa danh Japan (Luật không cho phép sử dụng địa danh trong đăng ký nhãn hiệu), do đó Quý công ty nên để nghị Công ty mẹ đứng tên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Như vậy, yếu tố Japan rất có thể được chấp nhận.

Trên cơ sở người nộp đơn là Khách hàng nước ngoài, chúng tôi xin tư vấn cụ thể như sau:

1.1 Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu (Không bắt buộc):

Để biết trước khả năng đăng ký của Nhãn hiệu, Quý công ty có thể tiến hành tra cứu trước về khả năng này tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Ban có thể tham khảo thêm nội dung >> Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản

1.2. Thời gian đăng ký

Thời hạn để Quý Công ty được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như sau:

 • Giai đoạn thẩm định hình thức: trong vòng 01 tháng, Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định hình thức đối với nhãn hiệu của Quý Công ty. Nếu được chấp nhận sẽ chuyển sang gia đoạn thẩm định nội dung.
 • Giai đoạn thẩm định nội dung: trong vòng 09 tháng kể từ thời điểm có kết quả chấp thuận thẩm định hình thức, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu của Quý Công ty.
 • Sau khi chấp thuận về nội dung, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ đăng thông tin về nhãn hiệu của Quý Công ty trên Công Báo Sở Hữu Công Nghiệp trong vòng 02 tháng.
 • Trong vòng 01 tháng sau đó, nếu không có bất kỳ phản đối nào đối với nhãn hiệu đăng công báo, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Quý Công ty.

1.3. Tài liệu cần cung cấp

 • Tài liệu yêu cầu cung cấp để tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu:
 • Mười hai (12) mẫu nhãn hiệu (Quý Công ty có thể gửi file).
 • Tài liệu yêu cầu cung cấp để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:
 • Giấy ủy quyền: theo mẫu của SBLAW. Quý Công ty ký, đóng dấu và chuyển lại cho SBLAW 02 bản.
 • Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu: SBLAW soạn, ký và nộp với tư cách đại diện sở hữu công nghiệp thay cho Quý Công ty.

1.4 Công việc thực hiện

SBLAW là một đại diện sở hữu công nghiệp nên SBLAW có chức năng đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ của Quý Công ty tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

Các công việc SBLAW sẽ thực hiện gồm:

 • Soạn thảo Đơn đăng ký nhãn hiệu và các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu.
 • Thay mặt Quý Công ty nộp Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và theo dõi tình trạng Đơn cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Tham khảo thêm » Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan