Tờ khai chuyển nhượng đơn nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về: Tờ khai chuyển nhượng đơn nhãn hiệu


Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ

Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
 

Đăng ký Nhãn hiệu tại VN

Tờ khai chuyển nhượng đơn nhãn hiệu

 Ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

 

TỜ KHAI

 

YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN

 

ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

 

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp                 

 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

j                                                                        CHỦ ĐƠN

 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn)

 

Tên đầy đủ:                                                                                                                                              

 

Địa chỉ:                                                                                                    

 

Điện thoại:                                                Fax:                                        E-mail:

 

— là bên chuyển nhượng

 

— là bên nhận chuyển nhượng

 

 

k                                                          ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN     

 

 

Mã đại diện: 

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

 

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                Fax:                                        E-mail:

 

 

l                             BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN CHỦ ĐƠN)

 

Tên đầy đủ:                                                                                                                                              

 

Địa chỉ:                                                                                                    

 

Điện thoại:                                                Fax:                                        E-mail:     

 

 

m                                                         ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

 

 

— Đơn đăng ký sáng chế

 

— Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

— Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

 

— Đơn đăng ký nhãn hiệu

 

 

Số đơn:  

 

 

 

 

n                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

Loại phí, lệ phí

 

 

Số đối tượng tính phí

 

 

Số tiền

 

 

— Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn

 

 

..... đơn

 

 

 

 

 

— Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn

 

 

..... đơn

 

 

 

 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

 

 

 

 

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

 

o               CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

 

 

— Tờ khai, gồm …….trang x …….bản 

 

— Văn bản chuyển nhượng đơn, bằng tiếng…….

 

— Văn bản đồng ý của những chủ đơn khác (trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn)

 

— Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

 

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

 

     — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

 

— bản gốc

 

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

 

                   — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

 

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

 

— Tài liệu khác, cụ thể:

 

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

 

—

 

—

 

 

 

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

 

—

 

—

 

—

 

— 

 

— 

 

 

 

—

 

 

p                                                           CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

 

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Khai tại: ............. ngày ... tháng ... năm ...

 

                                                                                                   Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

 

                                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 


Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ

Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan