Ra mắt Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Ra mắt Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Chiều ngày 12/10/2016, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã có buổi làm việc với Cục Bản quyền tác giả về

chương trình công tác Qúy 4 năm 2016 và công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Tham dự có ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các cán bộ, công chức Cục Bản quyền tác giả.

Ảnh: Thứ trưởng Vương Duy Biên trao thẻ Gián định viên cho các thành viên của Trung tâm

Theo Quyết định số 1981/QĐ-BVHTTDL ngày 03/6/2016 về việc Thành lập Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan trực thuộc Cục Bản quyền tác giả của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm là tổ chức sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Bản quyên tác giả thực hiện hoạt động giám định quyền tác giả, quyên liên quan. Trung tâm có con dấu riêng và tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại Cục Bản quyên tác giả. Tên giao dịch quốc tế: Expertise Center of Copyright, Related Rights, viết tắt: ECCR.

Theo đó, Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả kế hoạch công tác tháng, quý, năm, kế hoạch hoạt động dài hạn của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tư vấn chuyên môn, pháp luật về giám định quyền tác giả, quyền liên quan;

- Xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu thông tin về quyền tác giả, quyền liên quan để phục vụ hoạt động giám định;

- Tiếp nhận và thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo trưng cầu, yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, phối họp tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo về giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực được giao theo quy định của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả;

- Quản lý nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả;

- Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính được giao và các nguồn thu nộp khác theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Bản quyền tác giả;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả giao.

Theo Lê Hương cov.gov.vn

»

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan