Những hành vi xâm phạm bản quyền tác giả

[Baohothuonghieu.com] - Hành vi vi phạm quyền tác giả không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quyền tác giả mà còn liên quan đến việc xâm phạm cả quyền nhân thân và quyền tài sản. Khi tổ chức hoặc cá nhân khai thác, sử dụng một phần hoặc toàn bộ các quyền nhân thân và quyền tài sản, họ cần phải hợp pháp xin phép và thanh toán nhuận bút, thù lao, cũng như các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Hành vi được coi là vi phạm bản quyền tác giả

Cần biết những hành vi được coi là vi phạm bản quyền tác giả, để tránh gặp phải khi sử dụng, thực hiện các hoạt động liên quan đến tác giả. Dưới đây là danh sách những hành vi vi phạm bản quyền tác giả:

 • Chiếm đoạt quyền tác giả.
 • Mạo danh tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
 • Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu.
 • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu.
 • Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu.
 • Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 • Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu.
Những hành vi xâm phạm bản quyền tác giả
Những hành vi xâm phạm bản quyền tác giả

Xử lý như thế nào khi vi phạm quyền tác giả?

Biện pháp dân sự

Dựa trên quy định tại Điều 202 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, Tòa án có thể áp dụng các biện pháp dân sự sau đây:

 • Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.
 • Buộc xin lỗi và cải chính công khai.
 • Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
 • Buộc bồi thường thiệt hại.
 • Buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không với mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, và phương tiện chủ yếu được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Biện pháp hành chính

 • Mức phạt tiền cao nhất đối với cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan là 250.000.000 đồng, trong khi đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.
 • Nghị định cụ thể mức phạt cho các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:
  • Sửa chữa, cắt xén tác phẩm mà không có sự cho phép, gây tổn thương danh dự và uy tín của tác giả sẽ bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
  • Công bố tác phẩm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
  • Sao chép tác phẩm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả sẽ bị phạt từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.
  • Cố ý xóa hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền tác giả dưới hình thức điện tử (áp dụng đối với bản gốc và bản sao tác phẩm) sẽ bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 • Ngoài ra, có các hình phạt bổ sung đối với các hành vi khác nhau như tịch thu, tiêu hủy, tái xuất tang vật vi phạm, cải chính công khai và sửa lại nội dung sai lệch khi công bố.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Điều 225 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về Tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan, người nào có ý định thực hiện một trong những hành vi như Sao chép tác phẩm, Phân phối bản sao tác phẩm đến công chúng, Xâm phạm quyền tác giả sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Dưới ánh sáng này, hành vi vi phạm quyền tác giả từ cá nhân hoặc tổ chức sẽ được xử lý tùy thuộc vào mức độ và tính chất khác nhau, có thể bao gồm các biện pháp hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan