Cách lập tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giải đáp câu hỏi: Cách lập tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

Trả lời:

Mẫu tờ khai được Cục sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí cho người nộp đơn.

Người nộp đơn có thể sử dụng mẫu tờ khai được đăng tải trên trang web

Người nộp đơn cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo quy định về cách lập tờ khai.

Hàng hóa, dịch vụ cần được phân loại theo Bảng phân loại hàng dịch vụ của thỏa ước Nice (xuất bản lần thứ IX) tham khảo trên trang web noip.gov.vn. Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cơ quan đăng ký sẽ thực hiện việc đó và người nộp đơn phải nộp phí phân loại.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan