Tư vấn về đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn về đăng ký nhãn hiệu

 Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW tư vấn cho khán giả truyền hình về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

 Qua video tư vấn, khán giả sẽ hiểu thêm về việc đăng ký nhãn hiệu, một thủ tục cần thiết đẻ doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Mời các bạn xem nội dung tư vấn tại đây:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu. Có rất nhiều nghiên cứu để đo lường phần đóng góp của thương hiệu vào giá trị của cổ đông, trong