Tư vấn đăng ký Sáng chế tại PCT

Tư vấn đăng ký Sáng chế tại PCT

[SBLAW] Tư vấn đăng ký Sáng chế tại PCT

Chúng tôi được biết Quý Khách hàng đang có nhu cầu đăng ký sáng chế tại PCT và mong muốn được tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký. Sau đây, SBLAW xin gửi đến Quý Khách hàng đề xuất dịch vụ với nội dung như sau:

 

 1. Thủ tục đăng ký

Mục đích của việc nộp đơn sáng chế quốc tế (Đơn PCT) là giúp chủ đơn nộp đơn cùng một ngày vào hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Trong vòng 30 tháng tính từ ngày ưu tiên (nếu đơn sáng chế quốc tế có xin hưởng quyền ưu tiên) hoặc tính từ ngày nộp đơn, chủ đơn có quyền chọn các nước quan tâm muốn yêu cầu cấp Patent (Bằng độc quyền sáng chế) để làm thủ tục vào Giai đoạn quốc gia ở nước đó (nộp Tờ khai, bản dịch ra tiếng bản địa, nộp các khoản lệ phí quốc gia) mà vẫn giữ được ngày nộp đơn ban đầu.

Ngoài ra, việc nộp đơn sáng chế còn giúp cho chủ đơn đánh giá sơ bộ được khả năng bảo hộ của đơn dựa vào Báo cáo tra cứu quốc tế và Báo cáo sơ bộ quốc tế về khả năng bảo hộ của đơn, nhờ đó giúp chủ đơn quyêt định có nên nộp đơn vào Giai đoạn quốc gia ở các nước quan tâm hay không? Nhờ vậy chủ đơn tiết kiện được thời gian và tiền bạc. 

Theo quy định, một sáng chế có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

 

 

 

Có tính mới

 

 

Có trình độ sáng tạo

 

 

Có khả năng áp dụng công nghiệp

 

 

Sáng chế

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Giải pháp hữu ích

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 2 giai đoạn xét nghiệm và giai đoạn công bố như sau:

- Nộp đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế: 1-2 tháng

- Nộp đơn cho các cơ quan chức năng quốc tế và lập bản báo cáo tìm kiếm: 6-8 tháng. Tra cứu quyền ưu tiên tại Cơ quan Sáng chế.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Giấy uỷ quyền (theo mẫu), 01 bản;

Bản mô tả sáng chế bằng tiếng Anh, 03 bản;  

- Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế, 01 bản;

- Bản sao đơn đầu tiên nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế hoặc theo đơn đã nộp ở Việt Nam, 01 bản.

e. Thông tin cần cung cấp:

Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Chủ đơn/Tác giả tạo ra sáng chế;

- Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn và trên nước của đơn ưu tiên;

- Tên các nước cần chỉ định, chọn và tên Cơ quan tra cứu quốc tế (đính kèm bên dưới là bảng phí tham khảo).

Lưu ý là tên và địa chỉ của chủ đơn phải thống nhất trong tất cả các tài liệu đơn.

2. Phí đăng ký

 

STT

 

 

Mô tả

 

 

Phí Nhà nước

 

 (USD)

 

 

Phí dịch vụ

 

 (USD)

 

 

1

 

 

Phí nộp đơn tại Cục SHTT

 

 

15.00

 

 

100.00

 

 

2

 

 

Phí chuyển đơn

 

 

240.00

 

 

100.00

 

 

3

 

 

Phí nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế cho bản mô tả không quá 30 trang

 

 

1,352

 

 

600.00

 

 

4

 

 

Phí tra cứu tùy quốc gia (Tham khảo bảng phí chi tiết bên dưới)

 

 

141.00 - 1,950.00

 

 

600.00

 

 

Phí chuyển tài liệu

 

 

150.00

 

 

200.00

 

 

Phí giao dịch và Ngân hàng

 

 

80.00

 

Lưu ý:

- Mức phí trên đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ của SBLAW và 5%VAT; Chưa bao gồm dịch tài liệu:

- Phí dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh (nếu có): 1.607.760/100 từ

- Không bao gồm chi phí để trả lời/khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (Nếu có).

Phí tra cứu sáng chế

 

STT

 

 

Quốc gia

 

 

Phí

 

 

  1.  

 

 

 

AT - Austrian

 

 

1,950

 

 

  1.  

 

 

 

AU - Australian

 

 

1,483

 

 

  1.  

 

 

 

BR- Brazil

 

 

618

 

 

  1.  

 

 

 

CA - Canada

 

 

1,203

 

 

  1.  

 

 

 

CL - Chile

 

 

1,203

 

 

  1.  

 

 

 

CN - China

 

 

294

 

 

  1.  

 

 

 

EG - Egypt

 

 

245

 

 

  1.  

 

 

 

EP - Euro

 

 

1,950

 

 

  1.  

 

 

 

ES - Spain

 

 

1,950

 

 

  1.  

 

 

 

FI - Finland

 

 

1,950

 

 

  1.  

 

 

 

IN - India

 

 

141

 

 

  1.  

 

 

 

JP - Japan

 

 

1,457

 

 

  1.  

 

 

 

KR - Korea

 

 

1,003

 

 

  1.  

 

 

 

PH - Philippines

 

 

1,000

 

 

  1.  

 

 

 

RU - Russia

 

 

616

 

 

  1.  

 

 

 

SE - Sweden

 

 

1,950

 

 

  1.  

 

 

 

SG - Singapore

 

 

1,622

 

 

  1.  

 

 

 

TR - Turkey

 

 

1,950

 

 

  1.  

 

 

 

UA - Ukraine

 

 

330

 

 

  1.  

 

 

 

US - United States

 

 

2,080

 

Trên đây là đề xuất dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế mà SBLAW dành cho Quý Khách hàng. SBLAW mong sớm nhận được sự phúc đáp của Quý Khách hàng để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng và bắt đầu việc bảo hộ cho Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan

Tờ khai khiếu nại sáng chế

Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số