Tư vấn đăng ký sáng chế tại Mỹ

Tư vấn đăng ký sáng chế tại Mỹ

SBLAW xin gửi đến Quý doanh nghiệp đề xuất dịch vụ đăng ký sáng chế tại Mỹ như sau:

I. Đăng ký sáng chế

1. Thủ tục đăng ký

Theo quy định, một sáng chế có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

 

 

 

Có tính mới

 

 

Có trình độ sáng tạo

 

 

Có khả năng áp dụng công nghiệp

 

 

Sáng chế

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Giải pháp hữu ích

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Thời gian thẩm định đơn sáng chế khoảng 36-48 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

 

Quy trình

 

 

Nội dung thẩm định

 

 

Thẩm định hình thức

 

 

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

 

 

Công bố đơn

 

 

Công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

 

Thẩm định nội dung

 

 

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế.

 

 

Công bố bằng độc quyền sáng chế

 

 

Công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Đối với đơn đăng ký độc quyền sáng chế, Quý Công ty cần chuẩn bị những tài liệu sau:

– Bản mô tả sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

– Các điểm yêu cầu bảo hộ theo hướng dẫn của SBLAW;

– Bản tóm tắt sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

– Bộ ảnh mô tả theo hướng dẫn của SBLAW;

– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);

– Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên. Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn (nếu có);

– Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn;

+ Tác giả sáng chế.

2. Phí đăng ký

 

STT

 

 

Nội dung

 

 

Phí nhà nước

 

(USD)

 

 

Phí dịch vụ

 

(USD)

 

 

1

 

 

Phí đăng ký sáng chế tại Mỹ

 

 

4,500.00

 

 

1,500.00

 

 

2

 

 

Phí dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh

 

 

 

 

20.00 USD/100 từ

 

 

TỔNG

 

 

6,000.00

 

Sáu ngàn Đôla Mỹ

 

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.

Trên đây là đề xuất dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế và nhãn hiệu mà SBLAW dành cho Quý Công ty. SBLAW mong sớm nhận được sự phúc đáp của Quý Công ty để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng và bắt đầu việc bảo hộ cho Quý Công ty trong thời gian sớm nhất.

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan