Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga

 SBLAW trân trọng giới thiệu thủ tục và chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga

 

 

 Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 

  • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;

 

  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;

 

  • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);

 

  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;

 

  • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)

 

  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn:

 

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.

  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.

 

  • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.

 

  • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

1. Thông tin nhãn hiệu

 

 

Nhãn hiệu

 

 

Danh mục sản phẩm, dịch vụ

 

 

Chủ sở hữu

 

 

Quốc gia

 

 

Vui lòng cung cấp

 

 

05: Thực phẩm chức năng

 

 Vui lòng cung cấp  

Trung Quốc và Nga

 

 

2.  Chi phí thực hiện

 

2.1. Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm

 

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Trung Quốc và Nga

 

STT

 

 

Quốc gia

 

 

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại

 

(USD)

 

 

Phí dịch vụ

 

(USD)

 

 

1

 

 

Trung Quốc

 

 

120.00

 

 

80.00

 

 

2

 

 

Nga

 

 

520.00

 

 

80.00

 

 

Cộng (1 – 2)

 

 

640.00

 

 

160.00

 

 

Phí ngân hàng (2 quốc gia)

 

 

20.00 x 2= 40.00

 

 

Tổng USD

 

 

840.00

 

 

Tỉ giá USD (ngày 06/03/2020)

 

 

23.270

 

 

Tổng VNĐ

 

 

19.546.800

 

 

5% VAT

 

 

977.340

 

 

TỔNG CỘNG

 

Bằng chữ

 

 

20.524.140

 

Hai mươi triệu năm trăm hai mươi tư nghìn một trăm bốn mươi đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng.

 

2.2. Đăng ký nhãn hiệu

 

Để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga, Quý Công ty có thể lựa chọn một trong hai phương án: Nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga. Sau đây là chi phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm như trên theo từng phương án cụ thể:

 

Phương án 1: Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm trực tiếp tại Trung Quốc và Nga

 

STT

 

 

Quốc gia

 

 

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại

 

(USD)

 

 

Phí dịch vụ

 

(USD)

 

 

1

 

 

Trung Quốc

 

 

350.00

 

 

120.00

 

 

2

 

 

Nga

 

 

600.00

 

 

200.00

 

 

Phí ngân hàng (02 quốc gia)

 

 

30.00 x 2 = 60.00

 

 

Phí chuyể tài liệu (02 quốc gia)

 

 

40.00 x 2 = 80.00

 

 

Cộng USD

 

 

1,410.00

 

 

Tỷ giá USD (ngày 06/03/2020)

 

 

23.270

 

 

Cộng VNĐ

 

 

32.810.0700

 

 

5% VAT

 

 

1.640.535

 

 

TỔNG CỘNG

 

Bằng chữ

 

 

34.451.235

 

Ba mươi tư triệu bốn trăm năm mươ mốt nghìn hai trăm ba mươi lăm đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT, không bao gồm các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

Phương án 2: Nộp đơn thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga

 

– Nộp đơn cơ sở tại Việt Nam: 4.725.000 VNĐ (Đã bao gồm 5% VAT)

– Nộp đơn chỉ định vào Nga và Trung Quốc

 

STT

 

 

Quốc gia và

 

 

Phí nhà nước

 

 

Phí dịch vụ

 

 

Vùng lãnh thổ

 

 

(CHF)

 

 

(CHF)

 

 

I

 

 

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu đen trắng

 

 

653.00

 

 

740.00

 

 

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

 

 

100.00

 

 

II

 

 

Phí chỉ định các nước thành viên

 

 
 

1

 

 

Trung Quốc

 

 

100.00

 

 

80.00

 

 

2

 

 

Nga

 

 

100.00

 

 

80.00

 

 

Cộng (I-II)

 

 

953.00

 

 

900.00

 

 

Phí ngân hàng

 

 

65.00

 

 

Phí chuyển tài liệu

 

 

50.00

 

 

Tổng CHF

 

 

1,968.00

 

 

Tỷ giá CHF (ngày 06/03/2020)

 

 

24.833

 

 

Tổng VND

 

 

48.871.344

 

 

5% VAT

 

 

2.443.567

 

 

TỔNG CỘNG

 

Bằng chữ

 

 

51.314.911

 

Năm mươi mốt triệu ba trăm mười bốn nghìn chín trăm mười một đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT, không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

3. Tổng chi phí thực hiện

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Trung Quốc và Nga

 

 

20.524.140

 

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm trực tiếp tại Trung Quốc và Nga

 

 

34.451.235

 

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga

 

 

56.039.911

 

4. Thời gian thực hiện công việc

 

 

Quốc gia

 

  

Thời gian tra cứu

 

(ngày làm việc)

 

  

Thời gian đăng ký (tháng)

 

 

 

Đăng ký trực tiếp

 

  

Thông qua hệ thống Madrid

 

 

 

Trung Quốc

 

  

10 – 15

 

  

12 – 30

 

  

18 – 21 tháng

 

(có thể nhanh hoặc chậm hơn tùy thuộc vào tốc độ tại mỗi quốc gia)

 

 

 

Nga

 

  

20 – 25

 

  

11 – 13

 

5. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

 • Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

 

 • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.

 

 • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.

 

 • Tại Nga: Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)

 

 • Tại Trung Quốc: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản công chứng Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLAW)

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Trung và Nga

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại – Chat Zalo
 • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan