Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

SBLAW tư vấn về giai đoạn: Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

Thông báo chấp nhận đơn hợp lệTrong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiêu, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ cấp Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ cho đơn đăng ký.

Chấp nhận đơn hợp lệ là kết quả của quá trình thẩm định về mặt hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thẩm định hình thức là quá trình thẩm định viên xem xét các yếu tố như mô tả cấu thành của nhãn hiệu, phân nhóm sản phẩm và dịch vụ xem đã phù hợp với tiêu chí và quy định của pháp luật hay chưa? Ví dụ quy định hiện thời về mẫu nhãn hiệu là 8x8 cm, quy định về phân nhóm sản phẩm và dịch vụ phải phù hợp với tiêu chí phân nhóm của Thỏa ước Nice.

Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ không phải công văn khẳng định về khả năng cấp văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu.

Để biết được khả năng cấp văn bằng bảo hộ, thông báo thẩm định nội dung sẽ đề cập vấn đề này.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan