Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

292

SBLAW tư vấn về giai đoạn: Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

Thông báo chấp nhận đơn hợp lệTrong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiêu, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ cấp Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ cho đơn đăng ký.

Chấp nhận đơn hợp lệ là kết quả của quá trình thẩm định về mặt hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thẩm định hình thức là quá trình thẩm định viên xem xét các yếu tố như mô tả cấu thành của nhãn hiệu, phân nhóm sản phẩm và dịch vụ xem đã phù hợp với tiêu chí và quy định của pháp luật hay chưa? Ví dụ quy định hiện thời về mẫu nhãn hiệu là 8×8 cm, quy định về phân nhóm sản phẩm và dịch vụ phải phù hợp với tiêu chí phân nhóm của Thỏa ước Nice.

Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ không phải công văn khẳng định về khả năng cấp văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu.

Để biết được khả năng cấp văn bằng bảo hộ, thông báo thẩm định nội dung sẽ đề cập vấn đề này.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn