Làm gì khi nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW tư vấn: Làm gì khi nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu

Làm gì khi nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn làm gì khi nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT) sẽ được thẩm định về mặt hình thức và nội dung.

 

Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT) sẽ được thẩm định về mặt hình thức và nội dung.

Thẩm định về mặt hình thức có nghĩa là đơn sẽ được xem xét về hình thức như việc mô tả mẫu nhãn hiệu, xem xét về việc phân nhóm sản phẩm, dịch vụ đã phù hợp với bảng phân loại quốc tế hay chưa. Nếu đơn đáp ứng các điều kiện đã nêu, trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và đơn sẽ được công bố trên công báo sở hữu trí tuệ và sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung.

Ngược lại, nếu đơn không đáp ứng về mặt hình thức, thường là việc mô tả chưa đúng, việc phân nhóm sản phẩm dịch vụ chưa chính xác, ví dụ sản phẩm rượu thuốc là sản phẩm thuộc nhóm 05 nhưng người nộp đơn lại để ở nhóm 33 thì sẽ bị từ chối hợp lệ.

Khi nhận được Thông báo này, người nộp đơn lên xem xét nội dung và tiến hành trả lời thông báo này, nếu đơn đã sửa chữa những thiếu sót, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Người nộp đơn nên nhờ những đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn khi trả lời những thông báo thiếu sót này một cách nhanh chóng, kịp thời, tránh trường hợp nhãn hiệu bị gián đoạn, hết thời hạn.

» Sửa đổi nội dung nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan