Thời gian và hiệu lực đăng ký giải pháp hữu ích

Thời gian và hiệu lực đăng ký giải pháp hữu ích

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn bảo hộ Giải pháp hữu ích:

– Có tính mới

– Có khả năng áp dụng công nghiệp

2. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích:

10 năm tính từ ngày nộp đơn, gia hạn theo từng năm.

3. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích sẽ trải qua 2 giai đoạn thẩm định như sau:

Thực hiện công việc

Thời gian Nội dung thẩm định
Thẩm định hình thức 01-03 tháng kể từ ngày nộp đơn

 

Thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký giải pháp hữu ích và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
Công bố đơn 18-19 tháng kể từ ngày có chấp nhận đơn hợp lệ (Nếu không có yêu cầu công bố sớm) Công bố thông tin về giải pháp hữu ích trên Công báo Sở hữu công nghiệp (bản giấy và bản điện tử)
Thẩm định nội dung 12 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu.

Thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ giải pháp hữu ích.

4. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của S&B Law).

– Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả giải pháp hữu ích

– Tên giải pháp hữu ích và phân loại giải pháp hữu ích (S&B LAW sẽ giúp khách hàng thực hiện công việc này)

Bản mô tả giải pháp hữu ích;

– Bản tóm tắt giải pháp hữu ích;

– Yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có): Viết theo sự hướng dẫn của S&B LAW để đáp ứng đúng yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, S&B Law sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký giải pháp hữu ích tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan