Phí đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là bao nhiêu?

Câu hỏi:

Kính chào quý công ty, tôi muốn biết phí đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn

Qua trao đổi Chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu dưới đây ra thị trường quốc tế:

1.1  Chi phí đăng ký nhãn hiệu

 Nhãn hiệu  Danh mục sản phẩm  Chủ sở hữu  Quốc gia
Vui lòng cung cấp  Thực phẩm chức năng; Dược phẩm Vui lòng cung cấp  Mỹ

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh  mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Ni-Xơ phiên bản 11. Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm/dịch vụ trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn.

Theo đó, chúng tôi xin được báo giá chi phí tra cứu và đăng ký cho 01 nhãn hiệu có 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ trong trường hợp đơn suôn sẻ, sẽ được tính cụ thể như sau:

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Mỹ

Quốc gia  Phí nhà nước

(USD)

 Phí dịch vụ

(USD)

Mỹ 200.00  80.00
Phí ngân hàng  30.00
Cộng (USD)  310.00
 Tỷ giá USD (ngày 18/06/2020)  23.290
Tổng (phần in đậm)  7.219.900
5%VAT  360.995
Tổng (VND)

Bằng chữ

 

 7.580.895

Bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn tám trăm chín mươi lăm đồng

1.2. Phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm tại Mỹ

Quốc gia  Phí nhà nước

(USD)

 Phí dịch vụ

(USD)

Mỹ 750.00 250.00
Phí ngân hàng  30.00
Phí chuyển tài liệu  40.00
Cộng (USD)  1,070.00
Tỷ giá USD (ngày 18/06/2020)  23.290
Tổng (phần in đậm)  24.920.300
5%VAT  1.246.015
Tổng (VND)

Bằng chữ

 26.166.315

Hai mươi sáu triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm đồng

Lưu ý:

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí ngân hàng, phí dịch vụ và 5%VAT; không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

Khoản phí trên chưa bao gồm phí nộp bằng chứng và tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ. Trong trường hợp Quý Công ty không thể cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên tại Mỹ và bất cứ nơi nào khác tại thời điểm nộp đơn, chi phí để nộp bổ sung bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ là 400.00 USD cho một nhãn hiệu cho nhóm đầu tiên và 300.00 USD cho mỗi nhóm tiếp theo.

Tổng chi phí thực hiện

 Công việc  Chi phí (đã bao gồm 5% VAT)
Tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ  7.580.895
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ  26.166.315

Thời gian thực hiện công việc

Hình thức đăng ký Tra cứu (ngày làm việc)   (tháng)
Đăng ký trực tiếp tại Mỹ 5 - 10 10 – 16 tháng
 1. Tài liệu cần thiết:

 • Tài liệu chung:
 • Mẫu nhãn hiệu (Vui lòng cung cấp)
 • Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (Vui lòng cung cấp)
 • Tên chủ sở hữu nhãn hiệu (đã cung cấp)
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)
 • Tài liệu riêng:
 • Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu
 • Bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu

Tham khảo thêm >> Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Hungary

Đăng ký nhãn hiệu tại Hungary Quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu tại một thị trường xuất khẩu lớn và không