Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng, văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng

Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng, văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng

Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng, văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng

Văn bằng bảo hộ độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được gọi là “Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp”.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được gia hạn liên tiếp hai (2) lần, mỗi lần là 5 năm.

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP:

Tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (làm theo Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng)

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu hàng hoá - 01 bản

Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bầy triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế

Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...) bản

Chứng từ nộp lệ phí - 01 bản

Yêu cầu: Đối với Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp: phải trình bầy đầy đủ,rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp, phải phù hợp với bộ ảnh chụp hay bản vẽ và bao gồm các nội dung sau:

Tên kiểu dáng công nghiệp

Chỉ số phân loại quốc tế

Lĩnh vực sử dụng

Các kiểu dáng tương tự đã biết

Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ

Bản chất của kiểu dáng công nghiệp ( mô tả những đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp đã biết)

Đối với Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ: phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó,cụ thể:

ảnh chụp/bản vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ;

Tất cả ảnh chụp/bản vẽ phải theo cùng một tỷ lệ. Kích thước mỗi tấm ảnh chụp không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 210mm x 297m

 

» Dowload - Tờ khai Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

» Hướng dẫn tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu văn bằng bảo hộ kiểu dáng:

Mẫu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Mẫu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 

Cấp văn bằng kiểu dáng công nghiệp

Cấp văn bằng kiểu dáng công nghiệp


» Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ thương hiệu mong nhiều doanh nghiệp được cấp văn bằng kiểu dáng công nghiệp.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan