Giấy tờ, tài liệu đăng ký bản quyền phần mềm công ty

 

SBLAW tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm.

Doanh nghiệp chúng tôi là công ty phần mềm, muốn đăng ký bản quyền, mong công ty luật chún tôi tư vấn cụ thể giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị?

 

SBLAW gửi doanh nghiệp các giấy tờ liên quan tới việc đăng ký bản quyền phần mềm như sau:

1. Trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu của công ty:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho các giấy tờ sau:

+ 02 bản in bản code của phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

+ 02 bản mô tả phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

+ Bản sao CMTND của tác giả (02 bản chứng thực)

+ Bản sao GCN ĐKKD của công ty (02 bản có chứng thực)

+ Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu (02 bản, giám đốc ký tên và đóng dấu)

+ Hợp đồng ủy quyền (gửi lại khi nhận được yêu cầu dịch vụ)

2. Trong trường hợp tác giả là người được công ty giao nhiệm vụ sáng tạo:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho các giấy tờ sau:

+ 02 bản in bản code của phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

+ 02 bản mô tả phần mềm (có bìa, có đóng dấu giáp lai)

+ Bản sao CMTND của tác giả (02 bản, không cần chứng thực)

+ Bản sao GCN ĐKKD của công ty (02 bản, có chứng thức)

+ Giấy cam đoan về tác giả (02 bản)

+ Quyết định giao nhiệm vụ (02 bản)

+ Hợp đồng ủy quyền (gửi lại khi nhận được yêu cầu dịch vụ)

» Đăng ký bản quyền sản phẩm

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan
Đăng ký bản quyền Truyện

Đăng ký bản quyền Truyện

Hiện nay, việc sáng tác truyền đặc biệt là các nhân vật truyện tranh đang khá phát triển. Vậy, các nhân vật hay truyện ngắn,