Giám định yếu tố vi phạm thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ

Giám định yếu tố vi phạm thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ

Giám định yếu tố vi phạm thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ

Khi chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu hoặc các tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, bản quyền tác giả nếu nhận thấy có hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba,

chủ sở hữu có thể tiến hành các biện pháp như hành chính, dân sự, hình sự để bảo vệ quyền vào lợi ích hợp pháp của mình.

Để thực hiện các biện pháp này, một trong những yêu cầu của cơ quan chức năng đó là cần phải có Phiếu giám định vi phạm sở hữu trí tuệ tại Viện Khoa học Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp trong việc giải quyết yêu cầu giám định, bao gồm những công việc sau:

Soạn thảo hồ sơ yêu cầu Giám định vi phạm;

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các hồ sơ tài liệu cần thiết cho yêu cầu giám định;

Nộp hồ sơ yêu cầu giám định vi phạm;

-   Xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (“giám định tình trạng bảo hộ”);

-   Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không (“giám định yếu tố xâm phạm”);

-   Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ (“giám định tính tương tự”);

-   Xác định giá trị quyền sở hữu công nghiệp và xác định giá trị thiệt hại (“giám định giá trị”).


Thay mặt doanh nghiệp liên hệ và nhận kết quả giám định từ Viện Khoa học Sở Hữu Trí Tuệ.

Thời hạn để doanh nghiệp nhận được kết quả giám định của Viện Khoa học Sở Hữu Trí Tuệ trong vòng 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

 

 

Dịch vụ Giám định yếu tố vi phạm thương hiệu:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan