Tài liệu cần có trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tài liệu cần có trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tài liệu cần có trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khi chủ thể quyền hoặc tổ chức, cá nhân khác phát hiện hành vi vi phạm và có thiệt hại từ hành vi vi phạm đó muốn xử lý vi phạm thì phải gửi đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền đến cơ quan có thẩm quyền.

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn bao gồm: Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền nếu người yêu cầu là chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền sở hữu trí tuệ; Chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra; chứng cứ nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan; Các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu của mình.

Trong trường hợp yêu cầu xử lý xâm phạm được thực hiện thông qua người đại diện theo uỷ quyền thì phải kèm theo giấy ủy quyền hoặc hợp đồng uỷ quyền có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương; nếu thông qua người đại diện theo pháp luật thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật (Điều 23 Nghị định 105/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 119/2010/NĐ-CP).

» Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm

» Dịch vụ xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan