Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ai có có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

Những đối tượng sau có quyền gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

1. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp (Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp, tổ chức cá nhân được chủ sở hữu quyền chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp)

2. Tổ chức, cá nhân là người tiêu dùng hoặc người bị thiệt hại (không phải là chủ thể quyền) trong trường hợp sản phẩm có yếu tố xâm phạm là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và chữa bệnh, thức ăn dành cho chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng vật nuôi gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và môi trường.

» Dịch vụ xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan