Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền

183

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền

S&B Law là một công ty luật và đại diện sở hữu công nghiệp có đủ khả năng và thẩm quyền trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại vi phạm quyền nhãn hiệu,

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và quyền liên quan. Dịch vụ của S&B Law gồm nhưng không giới hạn ở những dịch vụ sau:

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;

Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;

Cảnh báo và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt;

Yêu cầu các cơ quan chức năng như Thanh tra, Công An, Hải Quan xử lý hành vi vi phạm; 

Tham gia tố tụng với tư cách người đại diện và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

» Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền:

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn